Varför byta affärssystem?

8 anledningar till byte av affärssystem

Vi vet att när det kommer till att byta affärssystem så är det ett beslut som man inte tar på en dag. Det är en lång process och alla vet att det kommer medföra mycket tid och kostnader. För- och nackdelar samt affärsnyttan av en investering vägs mycket noga och ofta kräver man att återbetalningstiden ska vara kort.

Någonstans i detta ska man hitta drivkraften för att kunna fokusera på affärsnyttan, prioritera och inte bara se det som ett nödvändigt ont. Ett affärssystem tycker vi ska ses som en förutsättning för att kunna göra bättre affärer, att arbeta på ett mer rationellt sätt och kunna växa. Frågan man behöver ställa sig är; vad innebär egentligen ett byte av affärssystem för oss? Har vi möjlighet att förädla och uppgradera vårt befintliga system eller behöver vi investera i ett nytt affärssystem?

byta affärssystem
Här är några vanliga anledningar till varför företag väljer att byta affärssystem:

Uppgradering av befintligt affärssystem är inte möjligt

Om företag sitter på ett väldigt föråldrat affärssystem kan det bli väldigt kostsamt att uppgradera till ny version. Ofta är det bättre att göra en nystart och implementera ett nytt affärssystem då kostnaden för att stanna kvar i den befitnliga miljön bedöms vara för hög. I andra fall har det hänt att leverantören har försvunnit från marknaden vilket har inneburit att det befintliga affärssystemet inte uppgraderas mer.

Företaget har vuxit ur befintligt affärssystem

En vanlig anledning till byte av affärssystem är att företagit helt enkelt har vuxit ur det befintliga affärssystemet och att man känner att systemet begränsar tillväxten istället för att öppna upp nya möjligheter.

Snabb tillväxt som kräver flexibelt affärssystem

Om företaget befinner sig eller står inför ett expansivt skede och man bedömer att befintliga affärssystem inte klarar av att följa med är det en vanlig anledning till systembyte.

Man ser affärssystemet som en viktig konkurrensfördel

Många företag ser stora fördelar med ett affärssystem och inser vikten av effektiva systemstöd för att vinna konkurrenskraft, eller för att få mer rationella affärsprocesser.

Ökat krav på information och styrning

Många företag byter affärssystem för att kunna effektivisera och automatisera fler delar av sin verksamhet. Man vill få en bättre överblick och kontroll av verksamheten. Behovet av att kunna få snabb information, ta fram korrekta nyckeltal och mätbara nyckeltal är ofta en stor utmaning för företagare som också kan bidra till ett affärssystemsbyte.

Integrationskrav till närliggande system

För att skapa framgångsrika affärsprocesser är sömlösa integrationer mellan affärssystemet och andra närliggande system a och o. Ibland räcker det med färdiga standardintegrationer som erbjuds, men ibland behövs det även kundanpassade integrationer beroende på vilka system man använder och hur flödena ser ut. Och då är det viktigt att man har ett affärssystem som klarar av det. Några exempel där det kan förekomma särskilda integrationskrav till affärssystemet är när det kommer till e-handelssystem, lagersystem, PIM-system , PDM-system eller kassasystem.

Krav på särskild systemmodul

Växer företaget med fler områden och processer? Då kommer det med största sannolikhet ställa nya krav på särskilda arbetssätt och därmed även på affärssystemet.

Krav på koncernstruktur och processer mellan bolag

För koncerner finns ofta ambitionen om koncerngemensamma arbetssätt och rutiner. Därför vill man att affärssystem ska kunna samla och synka bolagens processer via ett och samma system, en s.k. intercompany-lösning.

Befinner ni er i någon av scenarierna ovan och behöver hjälp med hur ni ska gå vidare?

Kunder berättar: