Tips & Tricks – Ange villkor i filter

För att förenkla din vardag i NAV vill vi dela med oss av lite användarvänliga Tips & tricks-avsnitt i olika delar. Vi börjar med våra käraste filter och en guide över hur du kan ange villkor i dina filter.

När du anger kriterier kan du använda alla siffror och bokstäver som du normalt kan använda i fältet. Dessutom kan du använda specialtecken om du vill filtrera resultatet ytterligare.

I tabellen nedan visas de symboler som kan användas i filter i Microsoft Dynamics NAV:

(..) Intervall

Exempel Poster som visas
1100..2100 Fr.o.m. 1100 t.o.m. 2100
..2500 Alla t.o.m. 2500
..12 31 00 Datum t.o.m. 00-12-31
P8.. Information för bokföringsperiod 8 och framåt
..23 Från startdatumet till den 23 innevarande månad, innevarande år 23:59:59
23.. Från 23 innevarande månad, innevarande år 0:00:00 till tidsperiodens slut
22..23 Från 22 innevarande månad, innevarande år 0:00:00 till 23 innevarande månad, innevarande år 23:59:59

(|) Antingen eller

Exempel Poster som visas
1200|1300 Nummer med 1200 eller 1300

(<>) Inte lika med

Exempel Poster som visas
<>0 Alla nummer förutom 0SQL-serveralternativet låter dig kombinera tecknet med ett jokertecken. Till exempel betyder <>A* inte lika med valfri text som börjar med A.

(>) Större än

Exempel Poster som visas
>1200 Nummer större än 1200

(>=) Större än eller lika med

Exempel Poster som visas
>=1200 Nummer större än eller lika med 1200

(<) Mindre än

Exempel Poster som visas
<1200 Nummer mindre än 1200

(<=) Mindre än eller lika med

Exempel Poster som visas
<=1200 Nummer mindre än eller lika med 1200

(”) En exakt teckenmatchning

Exempel Poster som visas
’tillverk’ Text som matchar man exakt och är skiftlägeskänslig.

(@) Okänslig för skiftläge

Exempel Poster som visas
@tillverk* Text som börjar med man och är skiftlägesokänslig.

(*) Ett obestämt antal okända bokstäver

Exempel Poster som visas
*co* Text som innehåller ”co”
*co Text som slutar på ”co”
co* Text som börjar på ”co”

(?) En okänd bokstav

Exempel Poster som visas
Hans?n Text som exempelvis Hansen eller Hanson

Kombinerade uttryck

Exempel Poster som visas
5999|8100..8490 Ta med post nummer 5999 och poster med nummer fr.o.m. 8100 t.o.m.
..1299|1400.. Ta med poster med nummer mindre än eller lika med 1299 och nummer större än eller lika med 1400 (d.v.s. alla nummer utom 1300 t.o.m.
>50&<100 Ta med poster med nummer större än 50 och mindre än 100 (d.v.s. nummer fr.o.m. 51 t.o.m.

 

Hämtat från: Microsoft Dynamics NAV 2016 Hjälpcenter