Tips & Tricks – Ange datum och tider

De flesta av er är nu back in business efter semestertider och har hittat tillbaka till sina dagliga rutiner. Vi gör likaså, och fortsätter med Tips & Tricks-avsnitten med syfte att förenkla din vardag i NAV.

I dagens inlägg beskrivs hur du kan ange datum, tider, datum och tider, datumintervall och hur du använder formler.

 

Notera att vissa skillnader kan förekomma om du arbetar i webklienten. Exempelvis hur du går tillväga för att ställa in arbetsdatum.

 

Ange datum

I ett datumfält kan du skriva in två, fyra, sex eller åtta siffror.

  • Om du bara skriver in två siffror tolkas de som dag. Programmet lägger till månaden och året från arbetsdatumet.
  • Om du skriver in fyra siffror tolkas de som dagen och månaden. Programmet lägger till året från arbetsdatumet.
  • Om det datum du vill ange ligger inom intervallet 1930-01-01 t.o.m. 2029-12-31 kan du ange året med två siffror, annars måste du ange det med fyra siffror.

Du kan också skriva ett datum som en veckodag följt av veckonummer och (valfritt) ett år (exempelvis Mån25, eller mån25 betyder måndagen i vecka 25).

I stället för att skriva in ett visst datum kan du skriva in någon av de två koderna nedan.

Kod Resultat
d Det här är dagens datum (detta är datorns systemdatum).
a Det är arbetsdatumet. Definiera arbetsdatum genom att på menyn ProgramMicrosoft Dynamics NAV Application menu välja Ställ in arbetsdatum. Om du inte definierar ett arbetsdatum, kommer systemdatumet användas som arbetsdatum.

Det är praktiskt att använda arbetsdatum om du har många transaktioner med ett annat datum än dagens datum.

Avslutsdatum

När du avslutar ett räkenskapsår kan du använda avslutsdatum för att ange att en transaktion är en bokslutspost. Ett avslutsdatum ligger tekniskt sätt mellan två datum, till exempel mellan den 31 december och den 1 januari.
Skriv S direkt framför ett datum för att ange att det är ett avslutsdatum: S011231.

Ange tider

När du anger tider kan du infoga vilken avgränsare du vill mellan enheterna. Detta är dock inte obligatoriskt.
Du behöver inte skriva minuter, sekunder eller AM/PM.

I följande tabell visas de olika sätt som du kan ange tider på, samt hur de tolkas.

Format Tolkning
5 05:00:00
5:30 05:30:00
0530 05:30:00
5:30:5 05:30:05
053005 05:30:05
5:30:5.50 05:30:050,5
053005050 05:30:05.05

Du måste ange två siffror för varje tidsenhet om du inte använder någon avgränsare.

Ange datum och tid

När du anger datum och tid måste du ange ett blanksteg mellan datumet och tiden.
Listan nedan innehåller de olika sätt som du kan ange datum och tid på och en förklaring av hur de ska tolkas.

Format Tolkning
021213 132455 02-12-13 13:24:55
02-12-1 10 02-12-01 10:00:00
02.12.1 5 02-12-01 05:00:00
02.12.1 02-12-01 00:00:00
11 12 11-innevarande månad-innevarande år 12:00:00
11 12 12 11-12-innevarande år 12:00:00
d eller dagens datum dagens datum 00:00:00
d tid dagens datum aktuell tid
d 10:30 dagens datum 10:30:00
d 03:03:03 dagens datum 03:03:03
a eller arbetsdagens datum arbetsdagens datum 00:00:00
m eller måndag måndag i innevarande vecka 00:00:00
ti eller tisdag tisdag i innevarande vecka 00:00:00
on eller onsdag onsdag i innevarande vecka 00:00:00
to eller torsdag torsdag i innevarande vecka 00:00:00
fr eller fredag fredag i innevarande vecka 00:00:00
lö eller lördag lördag i innevarande vecka 00:00:00
sö eller söndag söndag i innevarande vecka 00:00:00
ti 10:30 tisdag i innevarande vecka 10:30:00
ti 03:03:03 tisdag i innevarande vecka 03:03:03

Ange varaktighet

Du anger varaktigheten som en siffra följd av en enhet.
Här följer några exempel:

Varaktighet Enhet
2t 2 timmar
6t 30m 6 timmar 30 minuter
6,5t 6 timmar 30 minuter
90m 1 timme 30 minuter
2d 6t 30m 2 dagar 6 timmar 30 minuter
2d 6t 30m 56s 600ms 2 dagar 6 timmar 30 minuter 56 sekunder 600 millisekunder

Du kan även ange en siffra som automatiskt konverteras till en varaktighet. Det tal som anges konverteras med den standardenhet som har angetts för varaktighetsfältet.

Om du vill veta vilken enhet som används i ett varaktighetsfält kan du ange en siffra och kontrollera vilken enhet den konverteras till.
Numret 5 konverteras till 5 timmar om enheten är timmar.

Ange datumintervall

Du kan ange filter som innehåller ett startdatum och ett slutdatum om du vill visa enbart de data som finns i datumintervallet eller tidsintervallet. Speciella regler gäller för hur du kan ange datumintervall.

Betydelse Exempel Inkluderade transaktioner
Lika med 12 15 00 Endast de som bokförts 00-12-15
Intervall 12 15 00..01 15 01

..00 12 15

Transaktioner som bokfördes fr.o.m. 00-12-15 och t.o.m.

De som bokförts 00-12-15 eller tidigare.

Antingen eller 12 15 00|12 16 00 De som bokförts antingen 00-12-15 eller 00-12-16. Om det finns transaktioner som bokförs båda dagarna kommer alla att visas.

Du kan också kombinera formattyperna.

Exempel Inkluderade transaktioner
12 15 00|12 01 00..12 10 00 Transaktioner som bokförts antingen 00-12-15 eller på datum fr.o.m. 00-12-01 och t.o.m.
..00-12-14|00-12-30.. Transaktioner bokförda 00-12-14 eller tidigare, eller transaktioner bokförda 00-12-30 eller senare – d.v.s. alla transaktioner utom de som bokförts mellan 00-12-15 t.o.m.

Använda datumformler

En datumformel är en kort kombination av förkortningar med bokstäver och siffror som anger hur datum ska beräknas. Du kan ange datumformler i olika beräkningsfält för datum och i fält för återkomstfrekvens i återkommande journaler.

Obs!
I alla dataformulärfält inkluderas automatiskt en dag att täcka i dag som dagen när perioden börjar. Därefter om du anger, till exempel 1 vecka, är perioden faktiskt åtta dagar eftersom idag inkluderas. För att ange en period av sju dagar (en exakt vecka) inklusive perioden för startdatum måste du ange 6 dagar eller 1 vecka minus 1 dag.

Här följer några exempel på hur datumformler kan användas:

  • Datumformeln i fält för återkommande frekvens i återkommande journaler bestämmer hur ofta posten på journalraden ska bokföras.
  • Datumformeln i fältet Betalningsfrist för en viss påminnelsenivå bestämmer vilken tidsperiod som ska förflyta från förfallodatumet (eller från den föregående påminnelsen) innan en påminnelse ska skapas.
  • Datumformeln i fältet Förfallodatumformel bestämmer hur förfallodatumet på påminnelsen beräknas.

Formeln för datumberäkning kan bara omfatta högst 20 tecken, både siffror och bokstäver. Du kan använda följande bokstäver som förkortningar för tidsangivelser.

L Löpande (innevarande)
D Dag/dagar
V Vecka/veckor
M Månad/månader
K Kvartal
Å År

Du kan bygga upp en datumformel på tre sätt.

Följande exempel visar hur aktuell plus en tidsenhet.

LV Löpande (innevarande) vecka
LM Löpande (innevarande) månad

Följande exempel visar hur ett antal och en tidsenhet. Ett nummer får inte vara högre än 9 999.

10D Tio dagar från dagens datum.
2V Två veckor från dagens datum

Följande exempel visar hur en tidsenhet och ett antal.

D10 Den tionde dagen varje månad.
VD4 Den nästa fjärde dagen i en vecka (torsdag)

Följande exempel visar hur du kombinera dessa tre metoder om så behövs.

LM+10D Löpande månad + 10 dagar

Följande exempel visar hur du använder ett minustecken för att ange ett datum i det förflutna.

-1Å 1 år sedan från idag

 

Varning!
Om lagerstället använder en baskalender, tolkas datumformeln som du anger, t.ex. Leveranstid, i detta fält, enligt kalenderarbetsdagar. Till exempel betyder 1v sju arbetsdagar.

 

Hämtat från: Microsoft Dynamics NAV 2016 Hjälpcenter