Inlägg

Skyddad: Cassels väljer samarbete med NaviPro för att automatisera affärsprocesserna

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Vad krävs av ett affärssystem i en mer och mer digitaliserad värld?

”Har man en strategi som förutsätter och tillåter förändring kan man istället ta tillvara på alla de möjligheter som uppstår längs vägen.”

”Vet man att systemet är begränsat kommer man att omedvetet begränsa sig själv.”