Kundorderstyrd tillverkning

ORDERJET ÄR EN KRAFTFULL MED ÄNDÅ LÄTTANVÄND KONFIGURATOR FÖR FÖRETAG MED KUNDORDERSTYRD TILLVERKNING.

Slipp återkommande störningsmoment

Med Orderjet slipper du som har en kundorderstyrd tillverkning tidskrävande farthinder i verksamheten. Du slipper återkommande störningsmoment som till exempel bristande kommunikation, felaktiga order och en ineffektiv ordermottagning. Helt enkelt sådant som skapar irritation och som kostar företaget en massa pengar. Orderjet är en kraftfull men ändå lättanvänd konfigurator, en samverkande och alltid närvarande ”produktexpert”, som snabbt och enkelt guidar användaren genom hela orderprocessen och som är fullständigt integrerat med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV.

Kundorderstyrd tillverkning

Kundorderstyrd tillverkning – en utmaning

Du har som sagt en kundorderstyrd produkt att erbjuda, låt oss säga en dörr. Ska den ska vara vänster- eller högerhängd, enkeldörr eller pardörr, blå eller grön, och så vidare? Listan på önskemål från kunden kan göras väldigt lång och bestå av hur många produktsammansättningar som helst. Möjliga som omöjliga. Orderjet ser till att alla omöjliga sammansättningar av produkten tas bort. Eventuella fel som kan uppstå i orderhanteringen elimineras och istället garanteras en felfri order. Det som inte går att tillverka, går inte heller att beställa

Rätt information till rätt person

Det säger sig självt att kompetens och bred produktkunskap är viktiga ingredienser för ett företags framgång. Allt för ofta återfinns nästan all värdefull kunskap hos några enstaka personer på företaget.

Många är helt enkelt beroende av några få. Orderjet sprider ut produktkunskapen till alla som behöver den. Genom att låta konfiguratorn samordna all expertkunskap om produkten, slipper företaget vara beroende av en eller några få personer. Eventuell frånvaro av personal blir inte längre lika kännbart, då alla så kan mantla rollen som indirekt produktexpert. Resultatet blir en mindre sårbar verksamhet.

Tid är pengar

Att tid är pengar är en uttjatad sanning men fortfarande ändå en sanning. Orderjets huvudsakliga uppgift är att effektivisera. Vilken kundorderstyrd produkt du än erbjuder hjälper konfiguratorn dig att snabbt skräddarsy produkter som faktiskt går att tillverka, även produkter med mycket komplexa sammansättningar. Tiden för att hantera en order kan ändå pressas ned till några få effektiva minuter. Tack vare att Orderjet som sagt är en fullständigt integrerad modul i Microsoft Dynamics NAV når du alla aktuella data i hela systemet. Produktionsplanering, inköpsbehov, leveranstid, priser med mera, blir på så sätt en naturlig följd av din konfigurerade order.

kundorderstyrd tillverkning

Orderjet har alltid rätt

Det låter kanske lite väl kaxigt men det är faktiskt så. Konfiguratorn har nämligen ett inbyggt regelverk som din produktexpert enkelt bygger upp helt efter behov. Du bestämmer själv hur de ska se ut. Vad som är möjligt och inte möjligt blir således även något för hela företaget att rätta sig efter. Missuppfattningar och felaktiga order elimineras.

Börja banta

Konfiguratorn utgår från en grundartikel och vid order kompletteras artikeln med de möjliga kombinationer och val som kunden efterfrågar. Du behöver inte längre skapa en ny artikel för varje kundorderrad. Den nysammansatta artikeln framgår istället i en produktionsstruktur. Du kan helt enkelt ”banta ner” ditt artikelregister. Rejält!

Enkelt är bara förnamnet

Systemet låter kanske svårhanterligt, men faktum är att alla som kan hantera en order kan lära sig hantera Orderjet på väldigt kort tid. Det krävs alltså ingen specialutbildad personal för att förstå och använda konfiguratorn. Slå gärna oss en signal så berättar vi mer om vilka fördelar du och ditt företag kan ha av vår produktkonfigurator.

acrobatknapp Klicka här för utskriftsvänlig pdf.

Fyll i formuläret om du vill bli kontaktad.

Två av våra Orderjet-kunder:

Kundorderstyrd tillverkning

ORDERJET ÄR EN KRAFTFULL MED ÄNDÅ LÄTTANVÄND KONFIGURATOR FÖR FÖRETAG MED KUNDORDERSTYRD TILLVERKNING.

Slipp återkommande störningsmoment

Med Orderjet slipper du som har en kundorderstyrd tillverkning tidskrävande farthinder i verksamheten. Du slipper återkommande störningsmoment som till exempel bristande kommunikation, felaktiga order och en ineffektiv ordermottagning. Helt enkelt sådant som skapar irritation och som kostar företaget en massa pengar. Orderjet är en kraftfull men ändå lättanvänd konfigurator, en samverkande och alltid närvarande ”produktexpert”, som snabbt och enkelt guidar användaren genom hela orderprocessen och som är fullständigt integrerat med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV.

Kundorderstyrd tillverkning – en utmaning

Du har som sagt en kundorderstyrd produkt att erbjuda, låt oss säga en dörr. Ska den ska vara vänster- eller högerhängd, enkeldörr eller pardörr, blå eller grön, och så vidare? Listan på önskemål från kunden kan göras väldigt lång och bestå av hur många produktsammansättningar som helst. Möjliga som omöjliga. Orderjet ser till att alla omöjliga sammansättningar av produkten tas bort. Eventuella fel som kan uppstå i orderhanteringen elimineras och istället garanteras en felfri order. Det som inte går att tillverka, går inte heller att beställa

Rätt information till rätt person

Det säger sig självt att kompetens och bred produktkunskap är viktiga ingredienser för ett företags framgång. Allt för ofta återfinns nästan all värdefull kunskap hos några enstaka personer på företaget. Många är helt enkelt beroende av några få. Orderjet sprider ut produktkunskapen till alla som behöver den. Genom att låta konfiguratorn samordna all expertkunskap om produkten, slipper företaget vara beroende av en eller några få personer. Eventuell frånvaro av personal blir inte längre lika kännbart, då alla så kan mantla rollen som indirekt produktexpert. Resultatet blir en mindre sårbar verksamhet.

Tid är pengar

Att tid är pengar är en uttjatad sanning men fortfarande ändå en sanning. Orderjets huvudsakliga uppgift är att effektivisera. Vilken kundorderstyrd produkt du än erbjuder hjälper konfiguratorn dig att snabbt skräddarsy produkter som faktiskt går att tillverka, även produkter med mycket komplexa sammansättningar. Tiden för att hantera en order kan ändå pressas ned till några få effektiva minuter. Tack vare att Orderjet som sagt är en fullständigt integrerad modul i Microsoft Dynamics NAV når du alla aktuella data i hela systemet. Produktionsplanering, inköpsbehov, leveranstid, priser med mera, blir på så sätt en naturlig följd av din konfigurerade order.

Orderjet har alltid rätt

Det låter kanske lite väl kaxigt men det är faktiskt så. Konfiguratorn har nämligen ett inbyggt regelverk som din produktexpert enkelt bygger upp helt efter behov. Du bestämmer själv hur de ska se ut. Vad som är möjligt och inte möjligt blir således även något för hela företaget att rätta sig efter. Missuppfattningar och felaktiga order elimineras.kundorderstyrd tillverkning

Börja banta

Konfiguratorn utgår från en grundartikel och vid order kompletteras artikeln med de möjliga kombinationer och val som kunden efterfrågar. Du behöver inte längre skapa en ny artikel för varje kundorderrad. Den nysammansatta artikeln framgår istället i en produktionsstruktur. Du kan helt enkelt ”banta ner” ditt artikelregister. Rejält!Kundorderstyrd tillverkning

Enkelt är bara förnamnet

Systemet låter kanske svårhanterligt, men faktum är att alla som kan hantera en order kan lära sig hantera Orderjet på väldigt kort tid. Det krävs alltså ingen specialutbildad personal för att förstå och använda konfiguratorn. Slå gärna oss en signal så berättar vi mer om vilka fördelar du och ditt företag kan ha av vår produktkonfigurator.

acrobatknapp Klicka här för utskriftsvänlig pdf.

Fyll i formuläret om du vill bli kontaktad.

Två av våra Orderjet-kunder: