fbpx
Start | Wackes

Wackes, kund hos NaviPro sedan 1997.

Wackes är en helhetsleverantör i profilbranschen med säte i Borås och med hela världen som marknad, 60% av omsättningen utgörs av internationell webbhandel. Vi levererar tjänster som Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Sharepoint och Microsoft Exchange löpande (på kran), vilket gör det möjligt för alla på Wackes att komma åt information och göra affärer var de än befinner sig i världen.

”Vi har ju kunder över hela världen så det ställs riktigt höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet på vår datadrift. Genom att outsourca den till NaviPro har vi fått en pålitlig driftlösning, vilket faktiskt gör det enklare att fokusera på sånt vi gillar och förväntas vara bra på.”