fbpx

BI-/analys-/ och rapportverktyget för Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central vilket minskar tidsåtgången för att göra en rapport med 50%, och oron för att innehållet inte är riktigt med 100%

Jet Reports – en naturlig förlängning av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

De flesta affärssystem, Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central också, är byggda för att underlätta och snabba upp den dagliga driften och hålla koll på verksamheten på ett stabilt sätt. De är inte riktigt byggda för att tillåta flexibla rapporter och datapresentationer. Det går att göra men det tar tid och de uppdateras inte automatiskt. Det ni behöver är ett verktyg som snabbt, enkelt och korrekt kan få ut alla rapporter och data ni vill. Och det är här Jet Reports kommer in i bilden.

BI, analysverktyg och rapportverktyg

Jet Reports är gjort fullt ut för NAV/Business Central. Det betyder att ni snabbt, enkelt och korrekt kan få ut alla rapporter och verksamhetsdata ni vill, på det sättet ni vill, och dela dem med de i organisationen ni vill ska ha tillgång till dem. När vi säger snabbt menar vi att tidsåtgången halveras.

Och när vi säger enkelt betyder det att inga kunskaper om programmering behövs och att Jet Reports är ett BI-/analysverktyg som sammanställer data direkt i Excel. Korrektheten kommer av sig själv eftersom rapporterna uppdateras automatiskt med förändringar i NAV/Business Central.

Nyfiken?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Användare av JetReports:

BI-/analys-/ och rapportverktyget för Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central vilket minskar tidsåtgången för att göra en rapport med 50%, och oron för att innehållet inte är riktigt med 100%

Jet Reports – en naturlig förlängning av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

De flesta affärssystem, Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central också, är byggda för att underlätta och snabba upp den dagliga driften och hålla koll på verksamheten på ett stabilt sätt. De är inte riktigt byggda för att tillåta flexibla rapporter och datapresentationer. Det går att göra men det tar tid och de uppdateras inte automatiskt. Det ni behöver är ett verktyg som snabbt, enkelt och korrekt kan få ut alla rapporter och data ni vill. Och det är här Jet Reports kommer in i bilden.

BI, analysverktyg och rapportverktyg

Jet Reports är gjort fullt ut för NAV/Business Central. Det betyder att ni snabbt, enkelt och korrekt kan få ut alla rapporter och verksamhetsdata ni vill, på det sättet ni vill, och dela dem med de i organisationen ni vill ska ha tillgång till dem. När vi säger snabbt menar vi att tidsåtgången halveras.

Och när vi säger enkelt betyder det att inga kunskaper om programmering behövs och att Jet Reports är ett verktyg som sammanställer data direkt in i Excel. Korrektheten kommer av sig själv eftersom rapporterna uppdateras automatiskt med förändringarna i NAV/Business Central.

Nyfiken?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Användare av JetReports: