Pro One, kund hos NaviPro sedan 2008.

Pro One designar och producerar profilkläder för främst den svenska marknaden. Inte bara för att största delen av tillverkningen sker i Asien utan också för att vara maximalt flexibla i Sverige så har de vår Workanywhere-lösning.

”Kombinationen många på resande fot och eget varulager gör det extra viktigt att ha tillgång till affärssystem, mail och office utan begränsningar. Att NaviPro:s lösning är stabil, plattformsoberoende och enkelt möjliggör samarbete online är ytterligare anledningar till att vi numer ägnar väldigt lite tid åt att tänka på tekniken.”

Michael ÅsenforsCEO på Pro One(www.proone.se)

Alla kundcase