Kompetens

Specialist blir man inte över en natt.

Under mer än 19 år har vi utvecklat vår kompetens på affärssystem för fashion-industrin.

Vi är leverantör av affärssystem med hög funktionalitet och flexibilitet för i huvudsak design-, fashion- och modeföretag. Men även för företag i andra branscher där kravet på att kunna sätta sig in i en komplex verklighet är stor. Genom att kombinera affärssystemet Microsoft Dynamics NAV med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring skapar vi effektiva informationssystem åt våra kunder. Vi medverkar till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser och ger dem en flexibel plattform för framtida tillväxt.

Samtliga Microsoft Dynamics NAV-konsulter är certifierade i minst 3 olika moduler i NAV. Utöver detta har våra konsulter bred erfarenhet inom ekonomi och ekonomistyrning, logistik och material och produktionsstyrning. NaviPro är ett certifierat Dynamics NAV Solution Center och ingår i ett internationellt nätverk av andra certifierade NAV-center.

Microsoft Partner Gold ERP