Nimbus, kund hos NaviPro sedan 2010.

    Nimbus har tillverkat motorbåtar av hög kvalitet sedan 1968. Idag består modellprogrammet av nio modeller mellan 21 och 40 fot. I segmentet Exklusiva motorbåtar är kundanpassningar standard, dvs även om alla båtar bygger på en modellgemensam grund så är de alla olika. Detta ställer stora krav på allt ifrån beställningen till produktion och leverans. Det är här OrderJet kommer in i bilden.

    ”Eftersom vi redan körde NAV för ekonomin, och var nöjda med det, var det naturligt för oss att leta efter ett affärssystem för kundorderstyrd tillverkning som kunde integreras. Förr hände det tyvärr onödigt ofta att verkligheten och ordern krockade. Nu med OrderJet tillåter systemet inte ens att man beställer sånt som inte fungerar. Och sånt som fungerar men som ändå avviker flaggas ordentligt, t.ex. om en kund vill ha olika färger på dynorna på olika ställen i båten. Allt blir tydligt och inget tappas bort. Orderriktigheten är nu helt enkelt 100%. Spårbarhet, och att allt blir rätt från början, sparar självklart pengar men framför allt frustration hos våra duktiga hantverkare. Samarbetet med NaviPro känns bra och jag upplever dem som mycket verksamhetskunniga.”

    Alla kundcase