fbpx
Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är den gemensamma nämnaren för alla våra lösningar.

Mobil WMS-lösning & lagerhanteringssystem för affärssystemet Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central

Optimera lagerprocesserna med en mobil WMS-lösning

Mobil WMS (Warehouse Management System/lagerhanteringssystem) från Tasklet Factory är en handscanner-lösning som stödjer arbetsrutinerna på lageravdelningen och är helt integrerad i standard-funktionaliteten i Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central.

Anpassa utifrån olika användarbehov

Lösningen har ett snyggt grafiskt användargränssnitt som är lätt att använda och som enkelt kan anpassas utifrån olika användarbehov. Dina lagermedarbetare blir mer effektiva och minimerar chanserna att göra fel eftersom de får de rätta verktygen och informationen som behövs för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Lagerhanteringssystem integrerad med affärssystemet

Den mobila WMS-lösningen är helt integrerad med Dynamics NAV/Business Central.

Minimera fel

Att flytta från en pappersbaserad arbetsrutin till en automatiserad mobil lösning kommer minska antal fel betydligt. Artikelregistreringar valideras genom att använda den inbyggda streckkodsläsaren.

Fungerar online & offline

De primära arbetsrutinerna kan utföras utan någon nätverksanslutning. Resultatet är en stabil lösning med riktigt bra prestanda.

Användarvänlig WMS-lösning

Den mobila WMS-lösningen har utvecklats med fokus på att minimera klick och för att användaren inte ska behöva se irrelevant information. Användaren kommer spendera minimal tid på användarutbildning och lär sig snabbt att hantera handdatorn.

Mobil lagerlösning

Flexibel och anpassad för dina behov

Standardfunktionaliteten täcker behoven hos de flesta företag, men ibland behöver en särskild affärsprocess en särskild lösning. Den mobila WMS-lösningen har utvecklats så att den enkelt kan byggas på med anpassad funktionalitet. Alla ändringar görs då direkt i affärssystemet Dynamics NAV/Business Central.

Vill du veta hur Tasklets mobila WMS kan underlätta ert arbete?

Några av våra kunder:

Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är den gemensamma nämnaren för alla våra lösningar.

Mobil WMS-lösning & lagerhanteringssystem för affärssystemet Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central

Optimera lagerprocesserna med en mobil WMS-lösning

Mobil WMS (Warehouse Management System/lagerhanteringssystem) från Tasklet Factory är en handscanner-lösning som stödjer arbetsrutinerna på lageravdelningen och är helt integrerad i standard-funktionaliteten i Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central.

Anpassa utifrån olika användarbehov

Lösningen har ett snyggt grafiskt användargränssnitt som är lätt att använda och som enkelt kan anpassas utifrån olika användarbehov. Dina lagermedarbetare blir mer effektiva och minimerar chanserna att göra fel eftersom de får de rätta verktygen och informationen som behövs för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Lagerhanteringssystem integrerad med affärssystemet

Den mobila WMS-lösningen är helt integrerad med Dynamics NAV/Business Central.

Minimera fel

Att flytta från en pappersbaserad arbetsrutin till en automatiserad mobil lösning kommer minska antal fel betydligt. Artikelregistreringar valideras genom att använda den inbyggda streckkodsläsaren.

Fungerar online & offline

De primära arbetsrutinerna kan utföras utan någon nätverksanslutning. Resultatet är en stabil lösning med riktigt bra prestanda.

Användarvänlig WMS-lösning

Den mobila WMS-lösningen har utvecklats med fokus på att minimera klick och för att användaren inte ska behöva se irrelevant information. Användaren kommer spendera minimal tid på användarutbildning och lär sig snabbt att hantera handdatorn.

Mobil lagerlösning

Flexibel och anpassad för dina behov

Standardfunktionaliteten täcker behoven hos de flesta företag, men ibland behöver en särskild affärsprocess en särskild lösning. Den mobila WMS-lösningen har utvecklats så att den enkelt kan byggas på med anpassad funktionalitet. Alla ändringar görs då direkt i affärssystemet Dynamics NAV/Business Central.

Vill du veta hur Tasklets mobila WMS kan underlätta ert arbete?

Några av våra kunder:

© 2021 NaviPro / AAD