fbpx

SV  |  ENG

Anyware Retail för Microsoft Dynamics 365 Business Central

En add-on app till Microsoft Dynamics 365 Business Central som hjälper dig att underlätta produkthanteringen och förenkla inköpsprocessen av säsongsbaserade produkter.

Att komma igång med Anyware Retail

Anyware Retail för Microsoft Dynamics 365 Business Central är en lösning för att hantera säsongsbaserade produkter ur ett retail-perspektiv. Som verktyg i lösningen finns följande moduler:

 • Pricat / produktmasterdata
 • Hantering av storlek och färg
 • Matris
 • Artikelplanering
 • Påfyllnadsförslag mot butik

Att komma igång med lösningen är enkelt. När väl Anyware Retail är installerad i Dynamics 365 Business Central krävs endast att inställningsguiden gås igenom. Gör så här:

 1. Klicka på Setup & Extensions i menyn, och där under Assisted Setup, för att komma till sidan med samtliga inställningsguider listade.
 2. Välj Set up Anyware Retail. Den finns troligtvis långt ner på sidan.
 3. Inställningsguiden startar nu och en välkomsttext visas på skärmen. Guiden är enkel och innehåller förvalda värden vilket gör att det, i de allra flesta fall, bara är att klicka på Next igenom hela guiden. Nedan förklaras inställningarna i detalj.

Steg 1
Vilka typer av artiklar säljer ni?  Välj mellan säsongsbaserade produkter i storlekar och färger, enkla artiklar och/eller endast lagervaror, samt både ock. 
Vill du tilldela storlekar till artiklar automatiskt baserat på storleksgruppen, eller vill ni markera storlekar manuellt?  Gäller i läget då en artikel i olika storlekar skapas från grunden och en storleksgrupp sätts på artikelkortet. 
Vilka är de 4 mest förekommande konsumentvalutorna?  Dessa 4 olika valutakoderna presenteras i Pricat-vyn direkt per modell, och medför att rekommenderade priser samt försäljningspriser kan visas för dessa 4 olika valutor på ett överskådligt sätt. 

Steg 2 
Nyttjar ni förorder?  Detta ger att ordertypen PREORDER kommer att förinställas i Business Central. PREORDER kan användas både på försäljningsorder och inköpsorder. 
Hur många säsonger delas försäljningscykeln in i per år?  Ex. SPRING/SUMMER och AUTUMN/WINTER är 2 olika säsonger. Vanligt förekommande är: 

 • SS 
 • AW 
 • XMAS 
Hur många år vill ni förbereda säsonger till?  Guiden förbereder säsongskoder baserat på antalet säsonger samt årtalet för de kommande åren. Resultatet visas i ”Steg 3”. 

Steg 3 
Förslag på säsonger.  Här ges möjlighet att ändra.  

Steg 4 
Förslag på varugrupper.  Guiden ger ett förslag på en uppsättning varugrupper mappade till artikelegenskaper. För att kunna läsa in demo-pricat:en så krävs att förslaget verkställs utan ändringar. Det går sedan att revidera hela varugruppsstrukturen. 

Steg 5 
Varumärken.  Varje varumärke som säljs och/eller köps in behöver läggas upp i listan över varumärken för att möjliggöra analys. Ett förslag ges för varumärket ”NEWBRAND”. För att kunna läsa in demo-pricat:en så krävs att ”NEWBRAND” existerar. Det går sedan att revidera hela varumärkesstrukturen.

Steg 6  Avslutning. 

Efter att guiden är genomgången, slutför genom att klicka på Finish.

Anyware Retail är nu inställt och klart för att börja användas. För att läsa in en pricat och skapa produkter i olika storlekar och färger, gå vidare till avsnittet Inläsning av en pricat i Excel-format.

Pricat

Inledning

En pricat är ett Excel-ark fyllt med artikelinformation, även kallat ”masterdata”. Syftet med pricat:en är att förenkla artikelupplägget och säkerställa kvalitet på artikelinformationen. Exempel på en pricat finns här (länk till vår NEWBRAND-pricat). Detta exempel används med fördel som introduktion och hjälpmedel genom införandet av ett pricat-flöde.

Inläsning av en pricat i Excel-format

För att läsa in en pricat i Anyware Retail, gör så här:

1. Klicka på förstoringsglaset   längst upp till höger i Business Central.

2. Sök på Pricat list i sökrutan.

3. I resultatet som dyker upp strax under, klicka på Pricat List. Du slussas nu till listan av pricats i systemet.

4. I menyn finns ett menyalternativ Import Pricat from Excel. Klicka där.

5. En ”Open file”-dialog visas nu på skärmen. Peka ut en pricat-fil och klicka OK. Första gången? Använd gärna vår pricat-mall ovan för ett bra test.

6. En ny rad visas nu i listan över pricats. För att öppna upp pricat:en, klicka på ””-knappen precis till höger om numret i kolumnen allra längst till vänster. I rad-menyn som visas då finns valet Edit. Klicka där.

7. Pricat:en visas nu på skärmen.

Pricat:ens uppbyggnad

Pricat-vyn är uppbygt av ett antal flikar. Överst finns allmän information, därefter samtliga artikelmodeller och sist ytterligare 3 flikar. Totalt:

 • General
 • Item Models
 • Integration
 • Order Dates
 • Sales Prices

Pricat:en innehåller artiklar och dess masterdata, och kan leva i systemet till dess att informationen är ointressant. 

När artiklar skapas upp kopieras den information som är relevant för Business Central till artikelkortet. Detta betyder att när alla artiklar som önskas från en pricat är skapade som artikelkort så behövs inte pricat:en längre. Det kan dock finnas andra aspekter som gör att pricat:en önskas finnas kvar. När pricat:en inte behövs längre kan den tas bort.

Följande fält finns tillgängliga på pricat:en:

Namn  Redigerbar  Beskrivning 
General 
No.  Nej  Nr enligt nr-serie. 
Name  Nej  Pricat:ens namn från leverantören. 
Description  Ja  Intern beskrivning. 
Vendor No.  Nej  Kopplat leverantörsnr. Följer varumärkeskoden. 
Vendor Name  Nej  Leverantörsnamn. 
Brand Code  Ja  Varumärkeskod. Går att styra över, om det uteblivit i importen. 
Brand Description  Nej  Varumärkesnamn. 
Season Code  Ja  Säsongskod. Följer med i excel-filen eller sätts manuellt. 
Item Status Code  Ja  Artikelstatus som följer med till artikelkorten. Går att förinställa i inställningarna. 
Currency Code  Nej  Valuta för samtliga inköpspriser. 
Blocked Date  Nej  Sätts när en pricat spärras. 
Blocked By User  Nej  Sätts när en pricat spärras. 
Comment  Ja  Intern kommentar. 
Update Sales Prices  Ja  Indikerar om försäljningspriser skall uppdateras på redan existerande artiklar. 
Sales Price Per Variant  Ja  I de flesta fall har artiklarna samma försäljningspriser oberoende storlek och färg. Om dock inte så skulle vara fallet kan denna inställning aktiveras för enskild pricat. Försäljningspriserna läses då in per variant. 
Item Models 
Model No.  Nej  Leverantörens modellnr / stilnr. 
Item No.  Nej  Internt artikelnr då artiklen blivit skapad. Matchning sker på EAN-kod. 
Last Updated Date  Nej  Senast uppdaterad datum. 
Name  Nej  Produktnamn. 
Description  Nej  Produktbeskrivning. 
Size Range  Nej  Storleksgrupp. 
Item Group Code  Nej  Varugruppskod från Excel-filen. 
Item Group Description  Nej  Varugruppsbeskrivning. 
Preorder Price  Nej  Preorder-pris inköp från leverantören. 
Normal Price  Nej  Inköpspris komplettering från leverantören. 
Gross Price  Nej  Bruttopris inköp från leverantören. 
Preorder Discount %  Nej  Rabatt % preorder från leverantören. 
Normal Discount %  Nej  Rabatt % komplettering från leverantören. 
RRP (4 st kolumner)  Nej  Konsumentpriser för de mest förekommande valutakoderna. Inom parantes visas omvandlade försäljningspriser enligt regelverk för försäljningspriser. 
No. Of Varuants  Nej  Antal varianter i olika storlekar och färger per modell / stil. 
Order Quantity  Nej  Beställningskvantitet. Genom att klicka i fältet visas matris för inmatning av kvantiteter. 
Blocked  Nej  Indikerar att modellen är spärrad. 
Status  Nej  Statusflagga efter jämförelse mot artikelregistret. Indikerar om hela modellen / stilen finns i artikelregister, om någon variant saknas eller om hela modellen / stilen saknas. Jämförelse sker mot EAN-koden. 
Tariff No.  Nej  Statistiknr för instrastatrapportering. 
Update  Ja  Kryssas i för de modeller / stilar som önskas skapas upp som artiklar. Kan batch-kryssas genom funktionsknappar i verktygsfältet. 
Integration 
Created Date Time  Nej  Datum och klockslag då pricat:en lästes in. 
GLN No.  Nej  GLN-nr för leverantören. 
Received By  Nej  Om pricat:en mottagets genom integration visas detta här. 
Log Entry No.  Nej  Logg-post för pricat:en i integrationen. 
Last Processed Date Time  Nej  Senast uppdaterad datum och klockslag. 
Last Processed By  Nej  Senast uppdaterad av användar-ID. 
Order Dates 
Valid Order Date From  Nej  Datum som indikerar första orderdatum för pricat:ens artiklar och priser. 
Valid Order Date To  Nej  Datum som indikerar sista orderdatum för pricat:ens artiklar och priser. 
Valid Ship Date From  Nej  Datum för första leverans. 
Valid Ship Date To  Nej  Datum för sista leverans. 
Sales Prices 
Sales Price Start Date  Ja  Genom att fylla i startdatum och slutdatum kan datumen följa med till prislistan och styra tillgängligheten för konsumentpriserna. 
Sales Price End Date  Ja  Se ovan. 

Efter inläsning av Excel och en pricat skapats upp kontrolleras automatiskt produkterna i pricat:en mot artikelregistret genom EAN-koden. För de EAN-koder som finns i artikelregistret mappas artikelnumret i fältet Item No.. Update-kryssrutan kryssas automatiskt i för dessa produkter. Det går också att kryssa i Update-kryssrutan manuellt för ytterligare produkter.

Pricat:en har ett antal knappar i huvudet. Nedan beskrivs dessa i detalj:

Huvud 
Check Items  Kontrollerar samtliga modeller / stilar i pricat:en mot artikelregistret. Jämförelse sker mot EAN-koden. 
Create/Update Items  Skapar och uppdaterar de artiklar som har ”Update”-kryssrutan ikryssad. Nya artikelkort skapas och befintliga uppdateras med den nya informationen. 
Create Purchase Order  Skapar inköpsorder mot leverantören för de artiklar som har kvantiteter ifyllda. 
Pricat RRP Currencies  Inställningar för pricat:ens konsumentvalutor. Styr vilken prislista försäljningspriserna skall hamna i per valuta. 
Add to Store Segment  Lägger till artiklar i valfritt butikssegment. 
Item Groups  Genväg till varugruppslistan. 
Locations  Genväg till lagerställelistan. 
Price Conversion Rules  Öppnar inställningsvyn för konvertering av konsumentpriser. 
Rader 
Attributes  Visar samtliga ytterligare artikelegenskaper för samtliga varianter för den aktuella modellen. 
Variants  Visar listan över färger och storlekar för den aktuella modellen. 
Prices  Visar listan över inköpspriser och konsumentpriser för den aktuella modellen. 
Item Card  Genväg till artikelkortet för den aktuella modellen. Förutsätter att kolumnen ”Item No.” är ifylld. 
Select – All  Kryssar i ”Update”-kryssrutan för samtliga modeller. 
Select – New  Kryssar i ”Update”-kryssrutan för samtliga modeller som inte är skapade som artiklar sedan tidigare. 
Select – Existing  Kryssar i ”Update”-kryssrutan för samtliga modeller som har ett artikelnr i kolumnen ”Item No.” 
Deselect – All  Kryssar ur ”Update”-kryssrutan för samtliga modeller.

Skapandet av artikelkort

För att skapa artikelkort baserat på produkter i en pricat, gör så här:

 1. Säkerställ att Update-kryssrutan är ikryssad för de modeller /stilar som önskas
 2. Klicka på knappen Create/Update Items

 3. Bekräftelse-dialog visas. Svara Yes.

 

Artikelkorten skapas nu. När detta är klart kan genvägen Item Card under Navigate-knappen ovanför raderna nyttjas för att visa artikelkortet för önskad modell. 

Inköpsorder

Inledning

Normalt sett skapas inköpsorder mot leverantörerna genom inköpsförslaget, alternativt i vissa fall: manuellt. I Anyware Retail utökas denna möjlighet genom att, direkt från pricat-vyn, skapa inköpsorder till centrallagret, till var och en av butikerna eller bara till e-handeln.

Skapa en inköpsorder för Pre-Order

Gör så här:

 1. Öppna upp önskad pricat på skärmen.
 2. Säkerställ att artikelkorten är skapade för samtliga önskade modeller/stilar.
 3. Leta upp första modellen/stilen att beställa och klicka i kolumnen Ordered Quantity.
 4. Matris-vyn visas nu på skärmen.
 5. Fyll i antalen för de varianter som önskas beställas och klicka på OK-knappen.
 6. Notera att ”Ordered Quantity”-kolumnen har uppdaterats med rätt summa.
 7. Upprepa för samtliga önskade modeller/stilar.
 8. Klicka slutligen på knappen Create Purchase Order i huvudet.

 9. En dialogruta med kontrollfråga visas på skärmen. Klicka Yes.
 10. Vidare visas möjlighet att välja ordertyp. Välj önskad ordertyp och klicka OK. 
 11. En lista över samtliga lagerställen visas på skärmen. Genom att välja en eller flera lagerställen kommer en eller flera inköpsorder att skapas samtidigt. En per lagerställe. Samma kvantiteter och varianter på varje inköpsorder. Välj önskade lagerställen och klicka OK.
 12. Slutligen visas en bekräftelse över hur många inköpsorder som skapats, samt möjligheten att få se en lista. Klicka Yes.
 13. En lista över inköpsorder som skapats visas på skärmen. Markera första inköpsordern och klicka på View.
 14. Inköpsordern visas nu på skärmen, och raderna går att granska.
 15. Genom ett klick på Send-knappen kan slutligen inköpsordern skickas direkt till leverantören i PDF-format.

Artikelkortet

Inledning

Anyware Retail möjliggör utökade analysmöjligheter genom ett antal olika extra attribut på artikelkorten. Samtliga av dessa attribut följer med till försäljnings- och inköpsdokument samt, vid bokföring, vidare ner på transaktionsnivå. Detta ger att uppföljning både kan göras med utgångspunkt från artikelkortets aktuella värden, men också baserat på de värden som var aktuella vid bokföringsögonblicket.

Följande attribut finns tillgängliga på artikelkortet:

 • Season
 • Collection
 • Item Group
 • Item Type
 • Brand
 • Theme
 • Composition
 • Size Group
 • Item Status

Storleksmatris

Genom att skapa variantartiklar så tillåts nyttjandet av en storleksmatris vid orderläggning. Anyware Retail stödjer matriser i 2 dimensioner. Dock i följande olika varianter:

 • Storlek
 • Färg/Storlek
 • Storlek/Storlek

Den sistnämnda matrisen tillåter att färgkod anges direkt på artikelkortet, vilket ger att samma uppföljningsmöjligheter existerar även för denna typen av artiklar.

Variantartiklar skapas genom att en storleksgrupp, samt ev. ett antal olika färger, väljs in på artikelkortet. För att skapa en modell / stil med olika varianter, gör så här:

 1. Skapa ett nytt, blankt artikelkort och tilldela ett nytt artikelnr.
 2. Fyll i basfälten på allmäntfliken, samt. Ev. bokföringsmallar.
 3. Gå till fliken Color / Size.
 4. Ändra Style Type till Style.
 5. Välj önskad matristyp i fältet Matrix Type, förslagsvis Color / Size. Möjliga ytterligare inställningar blir nu tillgängliga.
 6. Beroende på matristyp, komplettera med ytterligare inställningar. Valdes ex. ”Color / Size” så behöver ett antal färger väljas in. Klicka på Colors och välj in färgkoder. Tilldela sedan en storleksgrupp i Size Group Code-fältet.
 7. Klicka på fältet Sizes och kryssa för önskade storlekar.
 8. Beroende på om varianter skapas automatiskt eller inte, klicka på Create Variants uppe bland knapparna.
 9. Nu skapas varianter för valda färger och storlekar. Dessa går att se under menyvalet Variants.

Matris-funktionalitet på försäljnings- och inköpsdokument

Inledning

För att förenkla orderstansningen inom både försäljning och inköp så erbjuder Anyware Retail nyttjandet av en storleksmatris. Förfarandet är enkelt: Matrisen dyker upp som ett popup-fönster då en modell / stil i olika storlekar orderläggs. 

Inköpsordern, som försäljningsordern, är även utökad med 2 st fält:

 • Säsongskod
 • Ordertypkod

På detta sätt går det också att hålla reda på vilken säsong en inköpsorder hör till samt om det är en förorder eller en kompletteringsorder. Dessa fält ligger till grund för motsvarande fält på orderraderna, som i sin tur följer med ner på transaktionsnivå för senare uppföljning.

Orderlägg artiklar i olika färger och storlekar

Gör så här för att skapa en inköpsorder genom matris:

 1. Skapa en ny inköpsorder genom att gå till listan över inköpsorder och klicka på New-knappen.
 2. Välj in en leverantör i fältet Vendor Name.
 3. Hoppa ner till raderna och till kolumnen Type. Säkerställ att Item är vald i den kolumnen.
 4. Tabba vidare till fältet No..
 5. Ange modellens / stilens artikelnr. Tryck Enter.
 6. Storleksmatrisen visas på skärmen.

Storleksmatrisen består av ett huvud, rader och faktaboxar i högerspalten. Huvudet innehåller information om artikeln, samt vilket fält som önskas fyllas i i matrisen. Det går också att välja att visa ett statistikvärde som ex. lagersaldo. Statistikvärdet visas inom parantes i resp. cell i matrisen.

Raderna består av färgbenämningar till vänster och därefter vardera en kolumn per storlek. Matrisen har stöd för upp till 30 st olika storlekar.

I faktarutorna till höger visas överst en artikelbild från artikelkortet, och under där egenskaper från aktuell färg i matrisen.

 1. Fyll i antal för önskade storlekar i matrisen. Om statistikvärde är aktivt, notera att HELA cellens innehåll behöver markeras och ersättas när antal fylls i. Allt innehåll i cellen skall alltså suddas ut när nytt antal anges. 
 2. Tabba till nästa cell. Statistikvärdet beräknas nu på nytt för den precis ifyllda cellen.
 3. När alla önskade storlekar är ifyllda, klicka på OK-knappen.
 4. Matrisen stängs nu och inköpsordern visas på skärmen.

Inköpsordern har nu fått rader automatiskt skapade. Överst står stilens namn som en kommentarsrad. Under denna finns en rad för vardera färg i kombination med storlek som önskas orderläggas. Beskrivningen på resp. variant är färgbenämning i kombination med storlek. 

För att granska inköpsordern i PDF-format, klicka på Print.

Artikelplanering och beställningspunkter

Inledning

Artikelplaneringen i Anyware Retail är ett inköpsförslag / påfyllnadsförslag från leverantör med fokus på handel. Artikelplaneringen stödjer inte monteringsartiklar eller produktion, utan där rekommenderas standardfunktionen ”Inköpsförslag” i Business Central. Artikelplaneringen kommer dock med ett antal bekvämlighetsfaktorer i jämförelse med standardfunktionen ”Inköpsförslag”:

 • Tydligare nulägesanalys av förslaget
 • Spårning av behov och tillgång
 • Datumstyrning av beställningspunkter och parametrar
 • Begränsning av försäljningsorderbehovet genom filtrering på säsong och ordertyp

Generera förslag

Ett förslag i artikelplaneringen genereras enkelt på följande sätt:

 1. Sök på Item Planning Worksheet och klicka på menyvalet i resultatet.
 2. Artikelplaneringen visas nu på skärmen.
 3. Klicka på Calculate Plan. En filter-dialog visas nu.
 4. Fyll i ett till-och-med-datum, dvs det datum som önskas beräkna behov till.
 5. Ange också ett lagerställefilter.
 6. Klicka OK.
 7. Ett förslag på samtliga artiklar beräknas nu och visas i arbetsbladet.

I arbetsbladet finns följande kolumner tillgängliga för var och en av raderna:

 • Item No.
 • Variant Code
 • Description
 • Description 2
 • Location Code
 • Replenishment System
 • Vendor No.
 • Vendor Item No.
 • Quantity (to order)
 • Inventory
 • Qty. On Sales Order
 • Qty. On Outbound Transfer
 • Qty. On Purchase Order
 • Qty. On Inbound Transfer
 • Total Qty. On Purchase Order
 • Planned Receipt Date
 • Amount
 • Action

Det är också möjligt att, för en enskild rad, spåra behovet. Detta görs genom ett klick på knappen Tracking / Details. En vy visas nu med var och en av artikelns relevanta parametrar, ex. säkerhetslagernivå.

Skapa inköpsorder / överföringsorder

Genom ett klick på knappen Carry Out Actions genereras inköpsorder resp. överföringsorder beroende på ”Replenishment System”. En inköpsorder per leverantör. 

Beställningspunkter

Genom beställningspunkter säkerställs på ett enkelt och naturligt sätt artiklarnas lagernivåer. Detta kräver dock att beställningspunkterna regelbundet revideras. Som ett hjälpmedel tillåter därför Anyware Retail datumstyrda beställningspunkter.

Anyware Retail stödjer följande parametrar på antingen artikelnivå eller på variantnivå:

 • Säkerhetslager
 • Beställningspunkt och beställningsantal
 • Beställningsgräns och maximalt lagersaldo
 • Ordermultipel

Parametrarna redigeras med utgångspunkt från följande begrepp:

 • Varumärke
 • Kollektion
 • Säsong

För att redigera beställningspunkter för ett givet varumärke, gör så här:

 1. Gå till listan över varumärken, Brands.
 2. Markera önskat varumärke.
 3. Klicka på knappen Item Parameters.
 4. Vyn för att underhålla artikelparametrar visas nu på skärmen. Samtliga varianter för varumärket är inkluderade i listan.
 5. I huvudet finns möjlighet att välja en parameteruppsättning, en Plan Code. ”Plan Code” är aktuellt när något av följande vill uppnås:
  • Datumstyrning. Varje ”Plan Code” har ett startdatum och ett slutdatum.
  • Manuellt val/byte av parameteruppsättning vid olika typer av artikelplanering.
 6. Fyll i de parametrar som önskas.
 7. Genom att byta Plan Code byts också artikelparametrarna ut, beroende på vilka värden som är sparade i parameteruppsättningen.

På samma sätt kan parametrarna redigeras för ett givet planeringsförslag, dvs efter att en artikelplanering är genererad. Ett klick på Item Parameters visar då parametrarna för samtliga varianter för de artiklar inkluderade i artikelplaneringen.

Datumstyrningen sker på ”Plan Code”-nivå. I artikelplaneringen finns en knapp Plan Codes, vilken visar en lista över samtliga ”Plan Codes” skapade. Genom att redigera parameteruppsättningen visas en vy med samtliga artiklar och varianter med parametrar satta för den aktuella parameteruppsättningen. I huvudet finns ett startdatum och ett slutdatum.

Artikelplaneringen kommer automatiskt att föreslå den första parameteruppsättningen med ett giltigt datum.

HJÄLPCENTER

Här hittar du mer information om lösningen:

Är du intresserad av att veta mer om hur Anyware Retail för Microsoft Dynamics 365 Business Central kan underlätta ditt arbete?