fbpx

SV  |  ENG

Anyware Retail för Microsoft Dynamics 365 Business Central

En add-on app till Microsoft Dynamics 365 Business Central som hjälper dig att underlätta produkthanteringen och förenkla inköpsprocessen av säsongsbaserade produkter.

Funktionalitet

Nedan visas de funktioner som ingår i Anyware Retail för Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Pricat

Genom att läsa in en offert från leverantören i Excel-format skapas en produktkatalog i Business Central. Produktkatalogen knyts automatiskt till leverantören definierad genom varumärkeskoden i Excel-filen, vilket minskar all form av onödig manuell hantering. I produktkatalogen ingår bland annat följande:

 • Gilltighetsdatum
 • Inköpspriser
 • Rekommenderade försäljningspriser i olika valutor
 • Beskrivningstexter
 • Bildlänkar
 • Färger och storlekar
 • Varugruppskod
 • Inköpsorderantal

I produktkatalogen skapas artikelkort upp genom några få enkla klick.

Attribut och Egenskaper

Genom Anyware Retail för Micosoft Dynamics 365 Business Central så utökas artikelkortet med följande egenskaper:

 • Säsong
 • Kollektion
 • Varumärke
 • Varugrupp
 • Artikeltyp
 • Tema
 • Komposition

Dessa attribut och egenskaper finns tillgängliga för hjälp i uppföljningen genom hela flödet från inköp till försäljning samt på artikeltransaktioner.

Ordermatris

För att underlätta orderläggning av artiklar med flera olika färger och/eller storlekar erbjuder Anyware Retail nyttjandet av ordermatris. Direkt när en artikel med olika varianter väljs in på en order så visas matrisen på skärmen och antalen för resp. färg och storlek kan enkelt anges. Matrisen finns tillgänglig i följande dokument:

 • Pricat
 • Försäljningsorder
 • Försäljningsfaktura
 • Försäljningskreditnota
 • Försäljningsreturorder
 • Inköpsorder
 • Inköpsfaktura
 • Inköpskreditnota
 • Inköpsreturorder

Artikelplanering

Artikelplaneringen i Anyware Retail är ett inköpsförslag som ger specifika möjligheter för säsongsbaserade produkter:

 • Beställning från leverantör baserat på ett antal förbeställningar i form av försäljningsorder.
 • Påfyllnad till centrallager från leverantörer. 
 • Påfyllnad till butik från leverantörer.
 • Behovsspårning och detaljvy.
 • Beställningspunkter och/eller säkerhetslager.

Resultatet av ett verkställt förslag blir antingen inköpsorder eller överföringsorder. 

Preorder-hantering

För att ge möjlighet att följa upp inköpen från säsong till säsong märks inköpsordern med en ordertyp. Detta gör att preorder-inköpet för innevarande säsong kan jämföras per varumärke mot motsvarande säsong föregående år, kvantitetsmässigt och beloppsmässigt.

Påfyllnad

I det fallet ett centrallager används som bas för butikernas påfyllnad tillåter påfyllnadsförslaget ett enkelt sätt att skapa överföringsorder till butikerna. Förslag skapas för samtliga butiker samtidigt baserat på lagernivåer och beställningspunkter. Det går alltid att redigera förslaget och stryka utgående produkter, och därefter verkställs förslagen med ett knappklick. Antingen per butik eller alla förslagen i ett och samma moment.

HJÄLPCENTER

Här hittar du mer information om lösningen:

Är du intresserad av att veta mer om hur Anyware Retail för Microsoft Dynamics 365 Business Central kan underlätta ditt arbete?