fbpx

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

Ett riktigt smart val av affärssystem för små och medelstora företag

Vad är Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics NAV, eller Dynamics 365 Business Central som lösningen numera heter, är ett integrerat affärssystem/ERP (Enterprise Resource Planning)-system för små och medelstora företag. Över 100.000 företag i mer än 40 länder förlitar sig på systemet varje dag för att utföra sina affärsprocesser och optimera verksamheten. Du kan med andra ord tryggt implementera det för att driva din verksamhet.

Ett affärssystem under kontinuerlig utveckling

En del säger fortfarande Navision, och det är för att affärssystemets ursprung kommer från det tidigare danska systemet kallat just Navision. Microsoft köpte upp systemet 2002 och det har sedan dess gått under namnet Dynamics NAV och har kontinuerligt vidareutvecklats för att passa in i Microsofts övriga produktportfölj.

Nu pågår ytterligare ett tekniskt skifte där Microsoft fortsätter utveckla lösningen för att hjälpa företagen och användarna att bli mer produktiva. Dynamics 365 Business Central är baserat på grunderna av Microsoft Dynamics NAV, men är en ny generation där den tekniska plattformen har förändrats.

Framtidssäkrat

Oavsett namn på systemet, så kan du med Microsofts styrka i ryggen vara säker på att det finns resurser för att se till att affärssystemet även i framtiden kommer att ligga i framkant av IT-utvecklingen.

Affärssystem i molnet eller lokalt

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är en komplett lösning för verksamhetsstyrning med en modern och rollbaserad användarupplevelse. Business central kan distribueras både i molnet (on-cloud) eller lokalt (on-premise) beroende på företagets behov.

Skillnaden mellan on-cloud och on-premise

Business Central on-cloud är en helt ny teknisk plattform i molnet där du kan anpassa lösningen med hjälp av olika applikationer och anpassningar som utvecklas genom så kallade Extensions, vilket betyder att inga ändringar behöver göras i systemets programobjekt. Detta nya sätt att skapa kundunika anpassningar möjliggör automatiska uppgraderingar av affärssystemet vilket innebär lägre kostnader i det långa loppet då de inte behöver göras om för varje ny version.

On-premise kan jämföras som tidigare Dynamics NAV och innebär att du som kund driftar ditt affärssystem och själv styr över när du vill göra uppgraderingar.

Bättre kontroll och effektivare affärsprocesser

Att ha kontroll handlar om att ha insikt i hur företaget presterar – det handlar om att veta att affärssystemet hjälper till att driva beslutsfattande processer och att det möjliggör för medarbetarna att vara mer proaktiva och produktiva.

Med Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central kan du ta smarta beslut och automatisera viktiga affärsprocesser och rutiner – från inköp och lagerhantering, till orderhantering, logistik, bokföring och rapportering.

Ett användarvänligt affärssystem

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är ett rollbaserat affärssystem. Det innebär att det finns möjlighet att anpassa gränssnittet utifrån vilken roll och vilka arbetsuppgifter varje användare har. Det rollbaserade gränssnittet ger personlig åtkomst till information och uppgifter som är mest relevanta för respektive roll vilket gör det enklare för medarbetarna att fokusera på rätt saker.

Koppla till e-handel

Att ny teknik förändrar våra köpbeteenden är inte en nyhet för någon. Därför är det en självklarhet att funktioner för e-handel är väl utbyggda. Allt underhåll av artiklar, tjänster, priser och kampanjer mm, sker i affärssystemet och genom en webintegration uppdateras förändringar direkt på webben.

Flexibel och skalbar lösning

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central erbjuds som Windowsklient, som webbaserat och via en app i telefonen vilket innebär att du får en flexibel lösning där du kan arbeta obehindrat var du vill, när du vill och från vilket enhet du vill.

Du väljer själv om du vill köpa eller hyra licensen till affärssystemet. Vid hyrlösning levereras den till en fast månadskostnad baserad på antalet användare. Dessutom erbjuder vi möjligheten att sköta drift av applikationen.

Väx med affärssystemet

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är en tidlös lösning. Tidlös i den meningen att affärssystemet kan växa med uppgiften. Det är därför vi gillar den och har byggt vår verksamhet helt och hållet kring systemet.

Anpassa efter nya önskemål och krav

Flexibiliteten i systemet gör det enkelt att anpassas för olika ändamål. Ett sätt att beskriva nyttan är att när ert företag utvecklas och nya önskemål, krav och behov dyker upp så klarar vi det både snabbt och effektivt tack vare de stora möjligheterna att plocka in färdigutvecklade tillägg eller skräddarsy för de mest skiftande behov.

Är du nyfiken på att veta mer?

Vi har lång erfarenhet när det kommer till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser. Hör av dig till oss så kan vi prata mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en flexibel plattform för framtida tillväxt.

Några av våra kunder:

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

Ett riktigt smart val av affärssystem för små och medelstora företag

Vad är Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics NAV, eller Dynamics 365 Business Central som lösningen numera heter, är ett integrerat affärssystem/ERP (Enterprise Resource Planning)-system för små och medelstora företag. Över 100.000 företag i mer än 40 länder förlitar sig på systemet varje dag för att utföra sina affärsprocesser och optimera verksamheten. Du kan med andra ord tryggt implementera det för att driva din verksamhet.

Ett affärssystem under kontinuerlig utveckling

En del säger fortfarande Navision, och det är för att affärssystemets ursprung kommer från det tidigare danska systemet kallat just Navision. Microsoft köpte upp systemet 2002 och det har sedan dess gått under namnet Dynamics NAV och har kontinuerligt vidareutvecklats för att passa in i Microsofts övriga produktportfölj.

Nu pågår ytterligare ett tekniskt skifte där Microsoft fortsätter utveckla lösningen för att hjälpa företagen och användarna att bli mer produktiva. Dynamics 365 Business Central är baserat på grunderna av Microsoft Dynamics NAV, men är en ny generation där den tekniska plattformen har förändrats.

Framtidssäkrat

Oavsett namn på systemet, så kan du med Microsofts styrka i ryggen vara säker på att det finns resurser för att se till att affärssystemet även i framtiden kommer att ligga i framkant av IT-utvecklingen.

Affärssystem i molnet eller lokalt

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är en komplett lösning för verksamhetsstyrning med en modern och rollbaserad användarupplevelse. Business central kan distribueras både i molnet (on-cloud) eller lokalt (on-premise) beroende på företagets behov.

Skillnaden mellan on-cloud och on-premise

Business Central on-cloud är en helt ny teknisk plattform i molnet där du kan anpassa lösningen med hjälp av olika applikationer och anpassningar som utvecklas genom så kallade Extensions, vilket betyder att inga ändringar behöver göras i systemets programobjekt. Detta nya sätt att skapa kundunika anpassningar möjliggör automatiska uppgraderingar av affärssystemet vilket innebär lägre kostnader i det långa loppet då de inte behöver göras om för varje ny version.

On-premise kan jämföras som tidigare Dynamics NAV och innebär att du som kund driftar ditt affärssystem och själv styr över när du vill göra uppgraderingar.

Bättre kontroll och effektivare affärsprocesser

Att ha kontroll handlar om att ha insikt i hur företaget presterar – det handlar om att veta att affärssystemet hjälper till att driva beslutsfattande processer och att det möjliggör för medarbetarna att vara mer proaktiva och produktiva.

Med Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central kan du ta smarta beslut och automatisera viktiga affärsprocesser och rutiner – från inköp och lagerhantering, till orderhantering, logistik, bokföring och rapportering.

Ett användarvänligt affärssystem

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är ett rollbaserat affärssystem. Det innebär att det finns möjlighet att anpassa gränssnittet utifrån vilken roll och vilka arbetsuppgifter varje användare har. Det rollbaserade gränssnittet ger personlig åtkomst till information och uppgifter som är mest relevanta för respektive roll vilket gör det enklare för medarbetarna att fokusera på rätt saker.

Koppla till e-handel

Att ny teknik förändrar våra köpbeteenden är inte en nyhet för någon. Därför är det en självklarhet att funktioner för e-handel är väl utbyggda. Allt underhåll av artiklar, tjänster, priser och kampanjer mm, sker i affärssystemet och genom en webintegration uppdateras förändringar direkt på webben.

Flexibel och skalbar lösning

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central erbjuds som Windowsklient, som webbaserat och via en app i telefonen vilket innebär att du får en flexibel lösning där du kan arbeta obehindrat var du vill, när du vill och från vilket enhet du vill.

Du väljer själv om du vill köpa eller hyra licensen till affärssystemet. Vid hyrlösning levereras den till en fast månadskostnad baserad på antalet användare. Dessutom erbjuder vi möjligheten att sköta drift av applikationen.

Väx med affärssystemet

Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central är en tidlös lösning. Tidlös i den meningen att affärssystemet kan växa med uppgiften. Det är därför vi gillar den och har byggt vår verksamhet helt och hållet kring systemet.

Anpassa efter nya önskemål och krav

Flexibiliteten i systemet gör det enkelt att anpassas för olika ändamål. Ett sätt att beskriva nyttan är att när ert företag utvecklas och nya önskemål, krav och behov dyker upp så klarar vi det både snabbt och effektivt tack vare de stora möjligheterna att plocka in färdigutvecklade tillägg eller skräddarsy för de mest skiftande behov.

Är du nyfiken på att veta mer?

Vi har lång erfarenhet när det kommer till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser. Hör av dig till oss så kan vi prata mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en flexibel plattform för framtida tillväxt.

© 2021 NaviPro / AAD