Vi fortsätter vår Bevakning av fashion-industrin. Efter att i förra inlägget ha tittat på hur omvärlden styr i del 1 går vi nu vidare till den andra och sista delen där vi tittar mer på affärsutmaningar och vägen till ökad lönsamhet.


Fashion- och modeindustrin är en starkt konkurrensutsatt bransch. Snabb produktutveckling och hög tillväxt krävs för att företagen ska kunna ligga i framkant och driva utvecklingen. Att klara av att leverera de rätta artiklarna, storlekarna och volymerna vid rätt tid och plats är nödvändig för att kunna bibehålla – och stärka – sin konkurrenskraft.

Effektiviteten måste ökas genom hela kedjan och genom alla affärsprocesser. Utan att detta fungerar blir det svårare att få nya kunder, nya marknadsandelar och produktutveckla med utökade sortiment. I branschen är det oerhört viktigt att både leda och följa utvecklingen inom mode och trender. Det finns flera branschspecifika och affärskritiska utmaningar som kan påverka effektivitet och lönsamhet, och några av dessa kommer vi att titta närmare på i dagens inlägg

Rätt varor, i rätt tid, på rätt plats …

Alla kedjans länkar i affärsprocessen är viktiga för att nå bästa möjliga resultat. Sortimenthantering och artikelhantering måste fungera så att det köps in rätt artiklar i rätt storlekar. Inköpen och volymerna ska fördelas till respektive butik så att försäljningen optimeras. Ledtiderna ska vara kortast möjliga i hela affärsprocessen, inte minst eftersom modevaror ofta har omsättningshastigheter på 4, 8 eller 12 veckor. Basvarorna ska ligga på rullande beställningar. Detta påverkar kapitalbindning, täckningsbidrag och snittpriser, vilket ställer höga krav på väl fungerande prognosticering. Budgetering, analys, rapporter, kontroll och uppföljning är därför några av branschens allra viktigaste redskap.

Kostnader och krav under ständig förändring

Produktionstiderna och kostnaderna för material respektive arbetskraft förändras ständigt i både Europa och i Asien. Kvalitetsnivå och prissättning är centrala frågeställningar för fashion-industrin. Allt större hänsyn måste också tas till kostnader för krav och lagstiftning inom miljö och etik. Detta gäller i hela kedjan och rör allt från tillverkning till transport. Utmärkta försäljnings- och distrubitionskanaler är fortsatt ett måste för god lönsamhet. Lagerhantering och omsättningshastigheten är några av de viktigaste faktorerna, både för kostnadskontroll och för leveranssäkerhet.

fashionproductivity

Kontroll är nödvändig för tillväxt

Tillväxt kan ske genom ökad marknadsandel, effektivisering och/eller ökad lönsamhet inom befintlig verksamhet. Ökade marknadsandelar kan ske genom uppköp, insteg på nya marknader eller kanaler, som exempelvis den ökade e-handeln. Effektivisering ger ökad lönsamhet främst om den sker inom den befintliga verksamheten. Båda metoderna är viktiga och intressanta för aktörer inom fashion-industrin och båda kräver god kontroll på verksamheten.

Att ha ett användarvänligt och branschanpassat affärssystem som bidrar till en korrekt uppföljning och kontroll på affärsprocesserna är av stor betydelse. Allt ska kunna följas upp och det ska vara enkelt att få en överblick över hela kostnadsbilden.

Många av de som inte är nöjda med sina nuvarande affärssystem saknar stöd och anpassning för sitt specifika funktionsområde. Bättre system för lager, material och ligistik efterlyses, liksom lagerplaneringssystem och anpassade rapporter. Stöd för affärsprocesser inom exempelvis inköp och logistik önskas. Dessutom efterlyser många en kundanpassad och tillgänglig support med stort branschkunnande.