I förra veckan berättade vi om vår Bevakning av fashion-industrin som vi kommer få följa i två delar. Har du inte läst första inlägget, kan du göra det här.

Fashion-industrin är en bransch som drivs av kreativitet, design, produktutveckling, intuition, färg och form och kanske främst ett stort intresse för mode. Det är en bransch med många aktörer och ständiga uppstickare och den påverkas av allt från ekonomisk konjunktur och snabba trender till väderomslag och global politik. Bra marknadsföring, rätt försäljningskanaler och starka varumärken är något som ofta värderas högt. Ett par av dessa utmaningar kommer vi att belysa i detta inlägg.

Tyger
Lågkostnadstillverkning utanför Europa kontra närproducerat och hållbarhet

En hög volym, med billig tillverkning och låg arbetskostnad ställs mot de ökade kraven på kvalitet, olika regleringar inom miljö och etik, hållbarhetstänk och närproducerat. En del produktion har flyttat tillbaka till Europa, eftersom det finns en ökande efterfrågan på närproducerade och miljömässigt hållbara varor. Detta är kostnadsdrivande och påverkar företagens likviditet, samtidigt som varorona blir något dyrare för normalkunden.

Marknaden, trenderna och konsumenterna ställer också ökade krav på kvalitet, men till oförändrade priser. Detta är en svår ekvation för modeindustrin, som talar mycket om att skapa ett ökat kvalitets- och miljötänk i hela kedjan – inom produktion såväl som inom logistik där transporter och frakt ingår. Diskussioner om hur industrin ska gå från ”fast fashion till att bli en mer hållbar bransch” och ”Ullaredstrenden kontra ökad kvalitet och större medvetenhet” blir allt mer vanligt förekommande.

Fler riktade erbjudanden och större transparens

Fashion-industrin går mot en utveckling som är allt mer erbjudande- och rabattdriven. De flesta aktörer har idag en kundklubb; varav några för VIP, har personliga erbjudanden, kundkort och kuponger. Samtidigt upplever branschen att rea-spiralerna urholkar varumärkets värde. Rätt försäljningskanaler och butiker på ”rätt” lägen är fortsatt extremt viktigt. E-handeln har idag en stor betydelse, liksom de sociala medierna. Samhällsansvar och kommunikation blir därför mer centralt och utvecklingen går mot en större transparens genom hela kedjan – miljö, produktion och transporter.

open

Nya marknadsandelar och effektiva affärsprocesser

Att klara av att leverera rätt artiklar, storlekar och volymer vid rätt tid och plats är nödvändigt för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Effektiviteten måste ökas genom hela kedjan och i alla affärsprocesser. Utan att detta fungerar blir det svårare att kunna få nya kunder, nya marknader och kunna produktutveckla med utökade sortiment. I branschen är det oerhört viktigt att både leda och följa utvecklingen inom mode och trender. Det röda tråden blir att hela tiden snabbt kunna anpassa sig efter både förändrade trender och förändrade förutsättningar.

Följ med oss i del 2 i vår bevakning av fashion-industrin, då kommer vi titta närmare på affärsutmaningar och vägen till ökad lönsamhet.