“Har man en strategi som förutsätter och tillåter förändring kan man istället ta tillvara på alla de möjligheter som uppstår längs vägen.”

Värdet av ett ERP-system (affärssystem)