Tips & Tricks – Ange datum och tider

De flesta av er är nu back in business efter semestertider och har hittat tillbaka till sina dagliga rutiner. Vi gör likaså, och fortsätter med Tips & Tricks-avsnitten med syfte att förenkla din vardag i NAV.

I dagens inlägg beskrivs hur du kan ange datum, tider, datum och tider, datumintervall och hur du använder formler.

 

Notera att vissa skillnader kan förekomma om du arbetar i webklienten. Exempelvis hur du går tillväga för att ställa in arbetsdatum.

 

Ange datum

I ett datumfält kan du skriva in två, fyra, sex eller åtta siffror.

 • Om du bara skriver in två siffror tolkas de som dag. Programmet lägger till månaden och året från arbetsdatumet.
 • Om du skriver in fyra siffror tolkas de som dagen och månaden. Programmet lägger till året från arbetsdatumet.
 • Om det datum du vill ange ligger inom intervallet 1930-01-01 t.o.m. 2029-12-31 kan du ange året med två siffror, annars måste du ange det med fyra siffror.

Du kan också skriva ett datum som en veckodag följt av veckonummer och (valfritt) ett år (exempelvis Mån25, eller mån25 betyder måndagen i vecka 25).

I stället för att skriva in ett visst datum kan du skriva in någon av de två koderna nedan.

Kod Resultat
d Det här är dagens datum (detta är datorns systemdatum).
a Det är arbetsdatumet. Definiera arbetsdatum genom att på menyn ProgramMicrosoft Dynamics NAV Application menu välja Ställ in arbetsdatum. Om du inte definierar ett arbetsdatum, kommer systemdatumet användas som arbetsdatum.

Det är praktiskt att använda arbetsdatum om du har många transaktioner med ett annat datum än dagens datum.

Avslutsdatum

När du avslutar ett räkenskapsår kan du använda avslutsdatum för att ange att en transaktion är en bokslutspost. Ett avslutsdatum ligger tekniskt sätt mellan två datum, till exempel mellan den 31 december och den 1 januari.
Skriv S direkt framför ett datum för att ange att det är ett avslutsdatum: S011231.

Ange tider

När du anger tider kan du infoga vilken avgränsare du vill mellan enheterna. Detta är dock inte obligatoriskt.
Du behöver inte skriva minuter, sekunder eller AM/PM.

I följande tabell visas de olika sätt som du kan ange tider på, samt hur de tolkas.

Format Tolkning
5 05:00:00
5:30 05:30:00
0530 05:30:00
5:30:5 05:30:05
053005 05:30:05
5:30:5.50 05:30:050,5
053005050 05:30:05.05

Du måste ange två siffror för varje tidsenhet om du inte använder någon avgränsare.

Ange datum och tid

När du anger datum och tid måste du ange ett blanksteg mellan datumet och tiden.
Listan nedan innehåller de olika sätt som du kan ange datum och tid på och en förklaring av hur de ska tolkas.

Format Tolkning
021213 132455 02-12-13 13:24:55
02-12-1 10 02-12-01 10:00:00
02.12.1 5 02-12-01 05:00:00
02.12.1 02-12-01 00:00:00
11 12 11-innevarande månad-innevarande år 12:00:00
11 12 12 11-12-innevarande år 12:00:00
d eller dagens datum dagens datum 00:00:00
d tid dagens datum aktuell tid
d 10:30 dagens datum 10:30:00
d 03:03:03 dagens datum 03:03:03
a eller arbetsdagens datum arbetsdagens datum 00:00:00
m eller måndag måndag i innevarande vecka 00:00:00
ti eller tisdag tisdag i innevarande vecka 00:00:00
on eller onsdag onsdag i innevarande vecka 00:00:00
to eller torsdag torsdag i innevarande vecka 00:00:00
fr eller fredag fredag i innevarande vecka 00:00:00
lö eller lördag lördag i innevarande vecka 00:00:00
sö eller söndag söndag i innevarande vecka 00:00:00
ti 10:30 tisdag i innevarande vecka 10:30:00
ti 03:03:03 tisdag i innevarande vecka 03:03:03

Ange varaktighet

Du anger varaktigheten som en siffra följd av en enhet.
Här följer några exempel:

Varaktighet Enhet
2t 2 timmar
6t 30m 6 timmar 30 minuter
6,5t 6 timmar 30 minuter
90m 1 timme 30 minuter
2d 6t 30m 2 dagar 6 timmar 30 minuter
2d 6t 30m 56s 600ms 2 dagar 6 timmar 30 minuter 56 sekunder 600 millisekunder

Du kan även ange en siffra som automatiskt konverteras till en varaktighet. Det tal som anges konverteras med den standardenhet som har angetts för varaktighetsfältet.

Om du vill veta vilken enhet som används i ett varaktighetsfält kan du ange en siffra och kontrollera vilken enhet den konverteras till.
Numret 5 konverteras till 5 timmar om enheten är timmar.

Ange datumintervall

Du kan ange filter som innehåller ett startdatum och ett slutdatum om du vill visa enbart de data som finns i datumintervallet eller tidsintervallet. Speciella regler gäller för hur du kan ange datumintervall.

Betydelse Exempel Inkluderade transaktioner
Lika med 12 15 00 Endast de som bokförts 00-12-15
Intervall 12 15 00..01 15 01

..00 12 15

Transaktioner som bokfördes fr.o.m. 00-12-15 och t.o.m.

De som bokförts 00-12-15 eller tidigare.

Antingen eller 12 15 00|12 16 00 De som bokförts antingen 00-12-15 eller 00-12-16. Om det finns transaktioner som bokförs båda dagarna kommer alla att visas.

Du kan också kombinera formattyperna.

Exempel Inkluderade transaktioner
12 15 00|12 01 00..12 10 00 Transaktioner som bokförts antingen 00-12-15 eller på datum fr.o.m. 00-12-01 och t.o.m.
..00-12-14|00-12-30.. Transaktioner bokförda 00-12-14 eller tidigare, eller transaktioner bokförda 00-12-30 eller senare – d.v.s. alla transaktioner utom de som bokförts mellan 00-12-15 t.o.m.

Använda datumformler

En datumformel är en kort kombination av förkortningar med bokstäver och siffror som anger hur datum ska beräknas. Du kan ange datumformler i olika beräkningsfält för datum och i fält för återkomstfrekvens i återkommande journaler.

Obs!
I alla dataformulärfält inkluderas automatiskt en dag att täcka i dag som dagen när perioden börjar. Därefter om du anger, till exempel 1 vecka, är perioden faktiskt åtta dagar eftersom idag inkluderas. För att ange en period av sju dagar (en exakt vecka) inklusive perioden för startdatum måste du ange 6 dagar eller 1 vecka minus 1 dag.

Här följer några exempel på hur datumformler kan användas:

 • Datumformeln i fält för återkommande frekvens i återkommande journaler bestämmer hur ofta posten på journalraden ska bokföras.
 • Datumformeln i fältet Betalningsfrist för en viss påminnelsenivå bestämmer vilken tidsperiod som ska förflyta från förfallodatumet (eller från den föregående påminnelsen) innan en påminnelse ska skapas.
 • Datumformeln i fältet Förfallodatumformel bestämmer hur förfallodatumet på påminnelsen beräknas.

Formeln för datumberäkning kan bara omfatta högst 20 tecken, både siffror och bokstäver. Du kan använda följande bokstäver som förkortningar för tidsangivelser.

L Löpande (innevarande)
D Dag/dagar
V Vecka/veckor
M Månad/månader
K Kvartal
Å År

Du kan bygga upp en datumformel på tre sätt.

Följande exempel visar hur aktuell plus en tidsenhet.

LV Löpande (innevarande) vecka
LM Löpande (innevarande) månad

Följande exempel visar hur ett antal och en tidsenhet. Ett nummer får inte vara högre än 9 999.

10D Tio dagar från dagens datum.
2V Två veckor från dagens datum

Följande exempel visar hur en tidsenhet och ett antal.

D10 Den tionde dagen varje månad.
VD4 Den nästa fjärde dagen i en vecka (torsdag)

Följande exempel visar hur du kombinera dessa tre metoder om så behövs.

LM+10D Löpande månad + 10 dagar

Följande exempel visar hur du använder ett minustecken för att ange ett datum i det förflutna.

-1Å 1 år sedan från idag

 

Varning!
Om lagerstället använder en baskalender, tolkas datumformeln som du anger, t.ex. Leveranstid, i detta fält, enligt kalenderarbetsdagar. Till exempel betyder 1v sju arbetsdagar.

 

Hämtat från: Microsoft Dynamics NAV 2016 Hjälpcenter

Tips & Tricks – Ange villkor i filter

För att förenkla din vardag i NAV vill vi dela med oss av lite användarvänliga Tips & tricks-avsnitt i olika delar. Vi börjar med våra käraste filter och en guide över hur du kan ange villkor i dina filter.

När du anger kriterier kan du använda alla siffror och bokstäver som du normalt kan använda i fältet. Dessutom kan du använda specialtecken om du vill filtrera resultatet ytterligare.

I tabellen nedan visas de symboler som kan användas i filter i Microsoft Dynamics NAV:

(..) Intervall

Exempel Poster som visas
1100..2100 Fr.o.m. 1100 t.o.m. 2100
..2500 Alla t.o.m. 2500
..12 31 00 Datum t.o.m. 00-12-31
P8.. Information för bokföringsperiod 8 och framåt
..23 Från startdatumet till den 23 innevarande månad, innevarande år 23:59:59
23.. Från 23 innevarande månad, innevarande år 0:00:00 till tidsperiodens slut
22..23 Från 22 innevarande månad, innevarande år 0:00:00 till 23 innevarande månad, innevarande år 23:59:59

(|) Antingen eller

Exempel Poster som visas
1200|1300 Nummer med 1200 eller 1300

(<>) Inte lika med

Exempel Poster som visas
<>0 Alla nummer förutom 0SQL-serveralternativet låter dig kombinera tecknet med ett jokertecken. Till exempel betyder <>A* inte lika med valfri text som börjar med A.

(>) Större än

Exempel Poster som visas
>1200 Nummer större än 1200

(>=) Större än eller lika med

Exempel Poster som visas
>=1200 Nummer större än eller lika med 1200

(<) Mindre än

Exempel Poster som visas
<1200 Nummer mindre än 1200

(<=) Mindre än eller lika med

Exempel Poster som visas
<=1200 Nummer mindre än eller lika med 1200

(”) En exakt teckenmatchning

Exempel Poster som visas
’tillverk’ Text som matchar man exakt och är skiftlägeskänslig.

(@) Okänslig för skiftläge

Exempel Poster som visas
@tillverk* Text som börjar med man och är skiftlägesokänslig.

(*) Ett obestämt antal okända bokstäver

Exempel Poster som visas
*co* Text som innehåller ”co”
*co Text som slutar på ”co”
co* Text som börjar på ”co”

(?) En okänd bokstav

Exempel Poster som visas
Hans?n Text som exempelvis Hansen eller Hanson

Kombinerade uttryck

Exempel Poster som visas
5999|8100..8490 Ta med post nummer 5999 och poster med nummer fr.o.m. 8100 t.o.m.
..1299|1400.. Ta med poster med nummer mindre än eller lika med 1299 och nummer större än eller lika med 1400 (d.v.s. alla nummer utom 1300 t.o.m.
>50&<100 Ta med poster med nummer större än 50 och mindre än 100 (d.v.s. nummer fr.o.m. 51 t.o.m.

 

Hämtat från: Microsoft Dynamics NAV 2016 Hjälpcenter

 

 

Vill du veta vad du kan förvänta dig av den senaste versionen från Microsoft Dynamics NAV?

NAV 2016 erbjuder några stora förbättringar i användarvänlighet och ytterligare några funktioner och förenklingar som kommer att göra så att dina medarbetare arbetar effektivare och med större självförtroende. Men den största skillnaden från 2015 är egentligen tillgängligheten, och att du kommer åt snarlik funktionalitet oavsett vilken klient du kör på.

Tillgänglighet

NAV 2016 tar systemet till alla enheter, inklusive mobiltelefoner och surfplattor, både för Windows, iOS och Android.

Laptop,iPhone2015-12-10 1

 

Oavsett hur du kommer åt ditt system möts du av samma smidiga upplevelse och säkerhet.

Från laptop…

NAV2016

och från din smartphone…

Mobil slides

Arbetsflöden

NAV 2016 levererar även nya möjligheter för arbetsflöden som kan användas för exempelvis:

 1. Godkännande – om du ska godkänna något. Det kan vara till exempel en leverantörsfakturaattest eller om någon ska ändra kreditlimiten på en kund, och du vill att det ska godkännas av någon.
 2. Meddelande – om någonting händer ska någon i företaget få reda på det. Som i exemplet ovan med ändringen av en kreditlimit, den kanske inte behöver godkännas utan det räcker med att systemet meddelar så att rätt person vet om det.
 3. Automatisering – om någonting händer ska något annat hända automatiskt, till exempel när du skapar en ny kundpost skapas det en till post automatiskt.
Elektroniska dokument

Som ett alternativ till e-post med bifogade filer, kan du skicka och ta emot affärsdokument elektroniskt. Med elektroniskt dokument menar man en standardfil som representerar ett affärsdokument, såsom en faktura från en leverantör som kan tas emot och konverteras automatiskt till en inköpsfaktura i Microsoft Dynamics NAV. Utbytet av elektroniska dokument mellan två parter görs av en extern leverantör som erbjuder e-handelstjänster. Microsoft Dynamics NAV stöder sändning och mottagning av elektroniska fakturor och kreditnotor i PEPPOL-format som stöds av de största leverantörerna inom elektroniska dokument. De stora leverantörerna har förkonfigurerade lösningar som är redo att sättas upp hos ditt företag.

Microsoft Dynamics CRM integration

En annan del som 2016 introducerar är en ny och förbättrad integration mellan Dynamics NAV och Dynamics CRM. Den nya integrationen ger en optimal och sömlös upplevelse i processen från lead till intäkt för de kunder som använder Microsoft Dynamics CRM för kundvård och Microsoft Dynamics NAV för orderhantering och ekonomi. Du kan också förvänta dig förbättrade integrationer till Office 365. Det blir ännu smidigare att exportera precis den data du behöver, exempelvis till Word eller Excel.

exportera data

App-klient för smartphones

I Dynamivs NAV 2016 finns det nu en universal klient för mobila enheter och som anpassar sig efter vilken enhet man använder, exempelvis surfplatta eller smartphone. Appen laddar du enkelt ner från antingen App Store, Windows store eller Google Play. När du har installerat appen kan du logga in med dina användaruppgifter och du får din roll som du har på din vanliga klient. Detta fungerar både mot NAV som är installerat lokalt eller mot molnet. Gränssnittet är anpassat efter en mindre skärm och därför är funktionaliteten begränsad och gjord så att du ska kunna utföra enklare uppgifter.

allaenheter

Förbättringar i webbklienten:
 • När du vill söka i en lista, exempelvis i kundlistan, kan du söka i alla kolumner samtidigt. Det görs en kors-sökning och du behöver alltså inte specificera vilken kolumn du vill söka i.
 • Du har möjlighet att visa eller dölja kolumner i alla listor, på samma sätt som i Windows-klienten.
 • Sökfunktionen för att navigera sig fram finns numera även i webklineten, något som inte fungerat tidigare.
 • Du kan välja språk, region, tidszon, företag och arbetsdatum i alla mobila klienter (webb, surfplatta, mobil). Du behöver logga ut och in igen för att få ändringen att träda i kraft, med undantag för att ändra arbetsdatum vilket träder i kraft omedelbart.
Molnet

Mycket av förbättringarna ligger runt Azure för att det ska vara enklare att köra och hantera NAV i molnet men också prestandamässigt. Med en molnlösning sätts mindre press på IT internt i företaget plus att det blir minskade kostnader då den initiala investeringen är betydligt lägre och du betalar per månad.

 

Generellt för NAV 2016 är grafiken skarpare och något snyggare. Det är egentligen inte mycket ny funktionalitet men alla dessa små förbättringar och förenklingar resulterar i en smidigare och enklare upplevelse. Detta gäller framför allt när det kommer till att arbeta i webbklienten, vilket gör det möjligt för dig att komma åt ditt system var du än befinner dig.

För en fullständig överblick av NAV 2016, kontakta oss på NaviPro så ser vi vad vi kan göra för dig och din verksamhet.

Våga klaga på oss IT-leverantörer!

Kaffekopp,support,2015-12-10 17

Efter 30 år i IT branschen börjar man bli van vid det mesta, vad gäller kommunikation mellan kund och leverantör.

Jag har haft förmånen att jobba på olika företag och med olika affärssystem såsom, Scala, Microsoft AX, IFS Application, SAP, Hogia och nu senast Microsoft NAV. Under dessa år jag mött och möter kunder har mitt ledord varit ”Vi jobbar för kunden”. Inte allt för sällan har jag träffat kunder som varit irriterade på leveranser, utbildning, förståelse för vad kunden vill ha etc. etc. Ofta grundar sig detta i att man inte vågar möta kunden utan man gömmer sig bakom tangentbord och telefon, och ibland är man helt tyst!

Tystnaden är nog det mest irriterande kan jag tänka mig, detta kan jag ju lätt relatera till då man som konsument ibland har klagat på något, till exempel när man har bott på ett hotell och personalen inte hörsammat mig som kund.

Tystnaden bidrar också till tystnad från kunden, och detta är den farligaste delen i ett förhållande kund/leverantör. Ibland så får man från kunden veta att nu har vi bytt leverantör och detta på grund av er tystnad, och då är ju det för sent att åtgärda det som kunden ”ropat om”. Detta på grund av att man som leverantör inte vågat ta tag i kundens frågeställningar eller problem.

Jag uppmanar mina kunder att klaga, våga säga att nu är vi inte nöjda, en kund som gör detta ska hörsammas och få hjälp omgående. Alla som jobbar med kundrelationer borde göra detsamma, men som sagt allt för ofta så är det, det motsatta, jag har t.o.m jobbat på företag som anser att det är mer viktigt att vara inåtvänd än utåtvänd, alltså se till att det funkar hos oss, men inte hos kunden!

Så våga klaga! Men våga också ge feedback på positiva saker, för detta stärker också relationen mellan kund och leverantör. 

 

”… Jag ska inte sticka under stol med att det var lite stökigt i början men jag är helt säker på att utan vårt nya affärssystem hade vi aldrig varit där vi är idag.” – Niclaes Wijk, CEO på Sport Design Sweden

 

På vår hemsida så har vi ett antal referenser som inte bara ger oss lovord, utan vågar berätta  sanningen om hur t.ex. det var i början av deras IT Projekt.

Klicka här för att titta närmare på våra referens case.

Förvandla något större till något bättre

”Din verksamhet började med ett engagemang och en önskan om att skapa något nytt. Något bättre.”

Se denna inspirerande film från Microsoft om hur din växande verksamhet kan ta nästa steg och uppnå bättre produktivitet.