”Har man en strategi som förutsätter och tillåter förändring kan man istället ta tillvara på alla de möjligheter som uppstår längs vägen.”

”Vet man att systemet är begränsat kommer man att omedvetet begränsa sig själv.”