Varför byta affärssystem?

Vi listar 8 anledningarna till varför företag väljer att byta affärssystem

Vi vet att när det kommer till att byta affärssystem så är det ett beslut som man inte tar på en dag. Det är en lång process och alla vet att det kommer medföra mycket tid och kostnader. För- och nackdelar samt affärsnyttan av en investering vägs mycket noga och ofta kräver man att återbetalningstiden ska vara kort.

Någonstans i detta ska man hitta drivkraften för att kunna fokusera på affärsnyttan, prioritera och inte bara se det som ett nödvändigt ont. Ett affärssystem tycker vi ska ses som en förutsättning för att kunna göra bättre affärer och att arbeta på ett mer rationellt sätt. Frågan man behöver ställa sig är, har vi möjlighet att göra detta genom att förädla vårt befintliga system eller behöver vi investera i ett nytt affärssystem?Byta affärssystem

Här är några anledningar till varför andra företag beslutat sig för att byta affärssystem:

  • Leverantören har försvunnit från marknaden och det befintliga systemet kommer inte uppgraderas mer
  • Företagit har vuxit ur eller blivit för litet för det befintliga systemstödet och kostnaden för att stanna kvar i den befintliga miljön bedöms vara för hög
  • Företaget befinner sig eller står inför ett expansivt skede och det befintliga systemet klarar inte att följa med
  • Företaget behöver få bättre IT-stöd för att vinna konkurrenskraft, eller för att få mer rationella affärsprocesser
  • Ökat krav på information och styrning
  • Integrationskrav
  • Krav på särskild systemmodul
  • Man lägger stor vikt vid koncerngemensamma arbetssätt och rutiner och vill samla alla under ett och samma system

Befinner ni er i någon av scenarierna ovan och behöver hjälp med hur ni ska gå vidare?

Prenumerera på våra artiklar:

Kunder berättar: