fbpx

”Har man en strategi som förutsätter och tillåter förändring kan man istället ta tillvara på alla de möjligheter som uppstår längs vägen.”

Det finns många krafter som drar åt olika håll och har olika åsikter om hur framtiden ska formas. Men det vi alla kan vara överens om är att utvecklingen går väldigt fort framåt, särskilt när det kommer till teknikutvecklingen. Visst kan man titta framåt med blandade känslor, men att stoppa utvecklingens hastighet är knappast realistiskt eller möjligt. Istället bör man lägga fokus på att ta fram en strategi för hur man ska ta tillvara på alla de möjligheter som uppstår längs vägen. Det menar Patrik Simonsson, CFO på Sail Racing.

Sail Racing designar och konstruerar seglarkläder för de mest extrema förhållandena. De ligger ständigt i framkant och drivs av att utveckla nya produkter, gjorda på nya sätt och gärna i nya material. Därför blir man knappast förvånad över att de är officiell partner till den mest tekniskt drivna kappseglingen i världen – Americas Cup. Och till en av deltagarna – Oracle Team USA. Detta är en stor satsning för Sail Racing och ett tecken på dess snabba tillväxt under senare åren och tro på framtiden.

Vi tog en samtal med Patrik för att höra hur han ser på utmaningarna framåt.

Hej Patrik! Berätta om din roll och vad du gör på Sail Racing.

Jag arbetar som CFO på Sail Racing men har ett ganska brett ansvarsområde som sträcker sig över flera avdelningar. Förutom ekonomi är mina fokusområden även administration, logistik och IT.

Vilka tre stora utmaningar tror du att man kämpar med mest när det kommer till IT?

Med tanke på den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft maj 2018 så tror jag att mycket fokus har legat, och kommer fortsatt att vara, på att anpassa register och system till att bli compliant. Och det säger sig självt att det blir avgörande med system som klarar av att hantera alla nya regleringar och anpassningar.

”…det krävs mycket tid och resurser för att hålla en hög säkerhetsnivå genom alla affärsprocesser.”

Man kommer också behöva arbeta mer med att anpassa och förbättra säkerheten för verksamheten. Intrång och bedrägerier ökar markant och alla som arbetar inom området vet att det krävs mycket tid och resurser för att hålla en hög säkerhetsnivå genom alla affärsprocesser.

Slutligen skulle jag också vilja nämna teknikutvecklingens hastighet. Det är och kommer att vara en stor utmaning framåt. Det är svårt att förutse hur framtiden kommer att se ut men har man en strategi som förutsätter och tillåter förändring kan man istället ta tillvara på alla de möjligheter som uppstår längs vägen.

Du nämner systemen som en viktig del framåt. För de som befinner sig i processen att se över sina system, vilka tycker du är de avgörande punkterna när man skall upphandla t.ex. affärssystem och konsultstöd för sina affärsprocesser?

  • Gör en grundlig förstudie som leder fram till en långsiktig kravspec. Inget implementeringsarbete bör starta innan era behov är matchat mot systemets möjligheter.
  • Lita på din magkänsla, välj en partner där det uppstår rätt personkemi. Förtroende och respekt för varandra är grunden för att skapa ett långsiktigt förtroende och en långsiktig affärsrelation.
  • Allokera tid internt för projektet. Jag ska inte sticka under stolen med att ett systembyte kräver mycket tid och framför allt engagemang. Frigör nyckelpersoner i projektet för att skapa mer kunskap och förståelse internt.
  • Lägg mycket energi på att informera och utbilda personerna som ska använda systemen. Att involvera användarna så att de känner sig delaktiga och förankra den interna kunskapen av systemen är något som varit en viktig framgångsfaktor för oss.

Tack Patrik för din framtidsspaning och dina tips!

Vill du connecta med Patrik på LinkedIn hittar du honom här.

Läs mer om Sail Racing.

Prenumerera på våra artiklar:

© 2020 NaviPro / AAD