fbpx

Följ vår omvärldsbevakning

I en serie av två delar kommer vi att följa och bevaka några av de krav, önskemål och utmaningar som branschen har och står inför och som vi ofta stöter på när vi kommer i kontakt med företag inom fashion och textil.
Fashion Affärssystem NaviPro

Sammanfattning

Modevärlden är kanske en av de mest omvärlds- och trendberoende branscherna som finns. Den drivs av kreativitet och påverkas av allt från väder och globala konjunktursvängningar. Därför har den också en del tuffa utmaningar, vilket kräver pålitliga strukturer.

Signalerna från konsumenterna är dubbeltydiga. De vill gärna ha fler närproducerade varor och de har allt högre krav på miljö och etik. Hög kvalitet och stort urval är fortfarande centralt. Samtidigt går betalningsviljan inte i takt med detta, vilken föranleder hårdare arbete för modebranschen med effektivitet och lönsamhet.

Nya försäljningskanaler och en ökad kontroll på hela affärsprocessen ses som nödvändigt, vilket ställer stora krav på affärssystemen – inte minst för företag som har höga tillväxtambitioner. Det är viktigt att ständigt försäkra sig om att inköp och artikelhantering fungerar och att kontroll och uppföljning finns på allt från lageromsättningshastighet till marginaler. Systemstödet kommer därför allt mer i fokus, där funktionalitet, branschkompetens och förtroende är värdefulla variabler.

Efter att ha arbetat med fashion-industrin under många år har vi samlat mycket kunskap om de krav som branschen ställer på leverantörer av affärssystemslösningar. Som leverantör av affärssystem för fashionbranschen vill vi hjälpa våra kunder med att nå framgång. Därför arbetar vi ständigt med att lära oss mer om våra kunders verksamhet och verksamhetsspecifika krav och önskemål. Ju mer vi vet, desto bättre service kan vi ge.

Följ med oss i nästa inlägg där vi börjar med att titta närmare på hur omvärlden styr fashion-industrin.