Vi levererar Microsoft Dynamics NAV-baserade affärssystem med hög funktionalitet och flexibilitet för i huvudsak design-, fashion- och modeföretag.

Men även för företag i andra branscher där kravet på att kunna sätta sig in i en komplex verklighet är stor!