Pebblestone fashion

PEBBLESTONE FASHION – FÖR DESIGN-, FASHION- OCH MODEFÖRETAG SOM VILL VARA HELT FRIA ATT FORMA SITT AFFÄRSSYSTEM EFTER EGNA, SPECIFIKA, BEHOV

Utvecklat specifikt för mode- och textilbranschen

Pebblestone Fashion har utvecklats sedan 1995 specifikt för mode- och textilbranschen. Det är idag det ledande Microsoft Dynamics NAV-baserade affärssystemet för företag i fashion-industrin. Valet att basera Pebblestone Fashion på Microsoft Dynamics NAV är logiskt – inget annat affärssystem är lika kraftfullt för företag i de storlekar som oftast återfinns i fashion-industrin.
(För företag utan egna anpassningsbehov kan vi – ensamt i Sverige – erbjuda den förkonfigurerade paketlösningen Pebblestone Fashion 365.)

Pebblestone fashion

I stort sett alla (grossister, varumärkesägare, private label, CMT-företag, etc.) i fashion-industrin kan sköta hela sin verksamhet med Pebblestone Fashions helt integrerade lösning. Alla väsentliga fashion-processer omfattas; planering, design, inköp, varianthantering, säsongsorder, logistik, lagerorder, lager och ekonomifunktioner.

En trygg framtid med Pebblestone Fashion

Mer än 500 företag i 32 länder har redan valt Pebblestone Fashion. Det betyder att fler än 9.000 personer dagligen använder Pebblestone Fashion för att underlätta och effektivisera sitt arbete.

Pebblestone fashion

Pebblestone Fashion är en del av den brittiska företagsgruppen K3 Business Technology Group. Genom att vara det har Pebblestone Fashion en trygg framtid som gör att dess användare kan lita på en fortsatt utveckling av deras affärssystem och en långsiktig support.

Skräddarsytt

Pebblestone Fashion är uppbyggt så att det finns en basmodul som täcker de flesta basbehoven, sedan väljer man tillsammans med oss på NaviPro de tilläggsmoduler/funktioner som är relevanta för det egna företaget. När det är gjort ser vi till att allt fungerar, självständigt eller tillsammans med andra system.

Fyll i formuläret om du vill ladda ned en pdf som beskriver de 19 moduler som ingår i Pebbelstone Fashion.

Ta hjälp av vårt whitepaper som guidar dig i hur du bygger ett emotionellt varumärke med hjälp av IT.

Se våra demofilmer här inunder som visar hur systemet hanterar några av de utmaningar som fashion-branschen ofta står inför.

Några av våra Pebblestone-kunder:

Pebblestone fashion

PEBBLESTONE FASHION – FÖR DESIGN-, FASHION- OCH MODEFÖRETAG SOM VILL VARA HELT FRIA ATT FORMA SITT AFFÄRSSYSTEM EFTER EGNA, SPECIFIKA, BEHOV

Utvecklat specifikt för mode- och textilbranschen

Pebblestone Fashion har utvecklats sedan 1995 specifikt för mode- och textilbranschen. Det är idag det ledande Microsoft Dynamics NAV-baserade affärssystemet för företag i fashion-industrin. Valet att basera Pebblestone Fashion på Microsoft Dynamics NAV är logiskt – inget annat affärssystem är lika kraftfullt för företag i de storlekar som oftast återfinns i fashion-industrin.
(För företag utan egna anpassningsbehov kan vi – ensamt i Sverige – erbjuda den förkonfigurerade paketlösningen Pebblestone Fashion 365.)

Pebblestone fashion

I stort sett alla (grossister, varumärkesägare, private label, CMT-företag, etc.) i fashion-industrin kan sköta hela sin verksamhet med Pebblestone Fashions helt integrerade lösning. Alla väsentliga fashion-processer omfattas; planering, design, inköp, varianthantering, säsongsorder, logistik, lagerorder, lager och ekonomifunktioner.

En trygg framtid med Pebblestone Fashion

Mer än 500 företag i 32 länder har redan valt Pebblestone Fashion. Det betyder att fler än 9.000 personer dagligen använder Pebblestone Fashion för att underlätta och effektivisera sitt arbete.

Pebblestone Fashion är en del av den brittiska företagsgruppen K3 Business Technology Group. Genom att vara det har Pebblestone Fashion en trygg framtid som gör att dess användare kan lita på en fortsatt utveckling av deras affärssystem och en långsiktig support.

Skräddarsytt

Pebblestone Fashion är uppbyggt så att det finns en basmodul som täcker de flesta basbehoven, sedan väljer man tillsammans med oss på NaviPro de tilläggsmoduler/funktioner som är relevanta för det egna företaget. När det är gjort ser vi till att allt fungerar, självständigt eller tillsammans med andra system.

Pebblestone fashion

Se våra demofilmer här inunder som visar hur systemet hanterar några av de utmaningar som fashion-branschen ofta står inför.

Fyll i formuläret om du vill ladda ned en pdf som beskriver de 19 moduler som ingår i Pebbelstone Fashion.

Några av våra Pebblestone-kunder: