MicrosoftDynamicsNAV,600x70px

ETT RIKTIGT SMART VAL AV AFFÄRSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Microsoft Dynamics NAV är ett integrerat affärssystem från Microsoft Business Solutions utvecklat för mindre och medelstora företag. Över 100.000 företag i mer än 40 länder förlitar sig på NAV varje dag för att utföra sina affärsprocesser. Du kan med andra ord tryggt implementera NAV för att driva din verksamhet.

Roadmap Microsoft Dynamics NAV 2017

Microsoft Dynamics NAV + E-handel = Sant

Med Microsofts styrka i ryggen kan du vara säker på att det finns resurser för att se till att NAV även i framtiden kommer att ligga i framkant av it-utvecklingen.

Att ny teknik förändrar våra köpbeteenden är inte en nyhet för någon. Därför är det en självklarhet att funktioner för elektronisk handel via internet är väl utbyggda i NAV. Allt underhåll av artiklar, tjänster, priser och kampanjer mm, sker i NAV och förändringar uppdateras direkt på internet.

Microsoft Dynamics NAV är en tidlös lösning. Tidlös i den meningen att systemet kan växa med uppgiften. Det är därför vi gillar den och har byggt vår verksamhet helt och hållet kring NAV.

Flexibilitet

Ert företag utvecklas efter hand och nya önskemål, krav och behov dyker med all sannolikhet upp. Tack vare NAV:s flexibla möjlighet att skräddarsy tillägg så klarar vi det både snabbt och effektivt.

Microsoft Dynamics NAV

Fyll i formuläret om du vill ladda ned en pdf på engelska som berättar mer om NAV.

Några av våra NAV-kunder:

MicrosoftDynamicsNAV,600x70px

ETT RIKTIGT SMART VAL AV AFFÄRSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Microsoft Dynamics NAV är ett integrerat affärssystem från Microsoft Business Solutions utvecklat för mindre och medelstora företag. Över 100.000 företag i mer än 40 länder förlitar sig på NAV varje dag för att utföra sina affärsprocesser. Du kan med andra ord tryggt implementera NAV för att driva din verksamhet.

Roadmap Microsoft Dynamics NAV 2017

Microsoft Dynamics NAV + E-handel = Sant

Med Microsofts styrka i ryggen kan du vara säker på att det finns resurser för att se till att NAV även i framtiden kommer att ligga i framkant av it-utvecklingen.

Att ny teknik förändrar våra köpbeteenden är inte en nyhet för någon. Därför är det en självklarhet att funktioner för elektronisk handel via internet är väl utbyggda i NAV. Allt underhåll av artiklar, tjänster, priser och kampanjer mm, sker i NAV och förändringar uppdateras direkt på internet.

Microsoft Dynamics NAV är en tidlös lösning. Tidlös i den meningen att systemet kan växa med uppgiften. Det är därför vi gillar den och har byggt vår verksamhet helt och hållet kring NAV.

Flexibilitet

Ert företag utvecklas efter hand och nya önskemål, krav och behov dyker med all sannolikhet upp. Tack vare NAV:s flexibla möjlighet att skräddarsy tillägg så klarar vi det både snabbt och effektivt.

Microsoft Dynamics NAV

Fyll i formuläret om du vill ladda ned en pdf på engelska som berättar mer om NAV.