Vi på NaviPro levererar Microsoft Dynamics NAV-baserade affärssystem med hög funktionalitet och flexibilitet för i huvudsak design-, fashion- och modeföretag.

Men även för företag i andra branscher där kravet på att kunna sätta sig in i en komplex verklighet är stor!

Fashionlösningar

Du som jobbar i fashionindustrin vet att den är väldigt speciell. Det vet vi också. Med våra Pebblestone-lösningar får ni affärssystem som fungerar. Både idag och när ni expanderar.  Läs mer…

Hosting

Våra Workanywhere-tjänster (hosting) gör servervardagen enkel för alla som inte är passionerat intresserade av att själva sköta drift och underhåll av t.ex. affärssystem, e-post, datalagring, office, telefoni och kommunikation.

Kundorderstyrd tillverkning

Du som jobbar med kundorderstyrd produktion vet att det finns mycket som kan gå fel. Det vet vi också. Men med vår konfigurator Orderjet ser vi till att det inte händer. Läs mer…

Här är de lösningar som vi på NaviPro arbetar med:

Pisa, PDM-system

CashJet, kassamodul

Apps4Fashion

OrderJet, konfigurator

Microsoft Dynamics NAV, affärssystem

Microsoft Partner Gold ERP